Kako je za Fenu pojasnio predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS Izet Hoćko, u Sarajevu postoji Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu, Sindikat doktora medicine i stomatologije KS i Sindikat medicinskih sestara i tehničara KS i još postoji Sindikat Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

- Razlika je u tome što sam ja ljekar, ali nisam radnik zaposlen u zdravstvu jer pripadam grupi zdravstvenih radnika. Medicinske sestre i tehničari također nisu radnici zaposleni u zdravstvu, oni su zdravstveni radnici. Ovaj najstariji Sindikat radnika zaspolenih u zdravstvu treba da okuplja radnike zaposlene u zdravstvu, a ne zdravstvene radnike. To su svi ostali radnici koji rade u zdravstvu – objasnio je on.

Kaže da je krajem prošle godine Sindikat doktora medicine i stomatologije KS potpisao Kolektivni ugovor sa Vladom KS i nema raloga za štrajk.

- Borimo se za svoja prava i ne osporavamo uopšte borbu za prava drugih. Svako nek se bori za svoja prava – poručio je Hoćko.