- Musliman i muslimanka uz ramazan trebaju biti posvećeni svakom dobru, proizvoditi dobro, nastojati da im nijedno dobro ne promakne. Post u čovjeku ojačava onu pozitivnu snagu koju on nosi u sebi, a suzbija onu negativnu, te ne dopušta sjemenu zla da proklije u čovjekovom srcu - istakao je ef.Kavazović.

Vjernici su danas nakon nekoliko sedmica pauze ponovo imali priliku klanjati džuma-namaz, sedmičnu molitvu muslimana petkom. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo ovu molitvu proteklih sedmica mogli su obaviti samo imam i članovi džematskog odbora. Džuma-namaz u Begovoj džamiji obavljena je u skladu sa preporukama organa Islamske zajednice i nadležnih državnih organa.

Govoreći o vrijednostima mjeseca ramazana, Kavazović je kazao kako se sve blagodati ovog mjeseca ne mogu ni naslutiti, a nekamo li dokučiti i pobrojati. Podsijetio je i na riječi poslanika Muhammeda, koji je rekao:

- Da moj ummet zna koliko u ramazanu ima dobra, poželio bi da čitava godina bude ramazan!

Istakao je kako su sve muslimanske generacije ramazan dočekivale s radošću i oduševljenjem i taj duh prenosile i na svoje potomke, sve do današnjih dana.

- Dužnost je i naše generacije da tako postupi, da u svojim kućama i sredinama oživimo duh ramazana i da taj veličanstveni doživljaj prenesemo i na svoju okolinu. Mjesec ramazan je skupocjen mjesec, i njegovi dani i noći, sati i minute imaju veću vrijednost u odnosu na one izvan njega. Tako i djela koja se učine u tim vremenima imaju veću vrijednost, pa će i nagrada za njih biti veća. Post, naime, u čovjeku ojačava onu pozitivnu snagu koju on nosi u sebi, a suzbija onu negativnu - kazao je Kavazović.

Mobilizacija bogobojaznosti

Ukazujući ponovo na riječi Poslanika, "Kad nastupi mjesec ramazan, tada se otvore vrata Dženneta, a zatvore vrata Džehennema, i sputaju se šejtani", Kavazović je naglasio da „post zatvara puteve prema džehennemskim vratima i ne dopušta sjemenu zla da proklije u čovjekovom srcu".

Dalje je naveo kako je osnovni cilj posta, prema kur'anskom učenju, mobilizacija bogobojaznosti, buđenje i oživljavanje ljudske duše i njeno poticanje na dobro.

Citirao je kur'anski ajet: O vi koji vjerujete, propisuje vam se post, kao što je propisivan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni.

- Bogobojaznost je razlog propisivanja posta. Bogobojaznost, pak, ima širok smisao, no uvijek podrazumijeva čovjekovo čuvanje od svega što mu nanosi štetu: njemu, njegovoj porodici ili društvenoj zajednici. Post tu bogobojaznost sprovodi kroz sve dijelove čovjekove ličnosti tako da ona dopre do svih slojeva njegovog bića i do svih organa“, istakao je Kavazović, te nastavio:

- I baš onako kako Objava treba da obuhvati svo biće čovjekovo, tako i u post treba da se uključe svi organi. 'O, vi koji vjerujete, propisan vam je post...', tako se Allah obraća vjernicima. Ali, to možemo shvatiti i kao obraćanje svakom čovjeku, svim njegovim organima; kao da je rečeno ovako: O, oči, o jezici, o uši, o ruke, o noge, o dušo... propisan vam je post.

Jer, čovjek treba da posti sav. Post njegovih očiju je da ne gledaju ono što je ružno: post ušiju je da ne slušaju ono što je ružno, post jezika je da ne govori ono što je ružno. Jer, i čovjek je množina, on je čitav jedan svijet. Ako je vjernik, svim članovima tog svijeta propisan je post. Svi trebaju biti bogobojazni.

Reisu-l-ulema Kavazović također podvlači da je post čistoća i čisteći element, te da on štiti postača od svega što bi ga moglo povrijediti, ali i druge štiti od njegovog zla.

- Musliman i muslimanka treba da ramazan shvate kao iznimnu priliku da dođu do velikog dobra - naglasio je Kavazović, ukazujući na veliku nagradu za oni koji ramazan provedu u postu.

Poslanik Muhamed rekao je da "Ko mjesec ramazan provede u postu, izvršavajući Allahovu naredbu i računajući da će za to biti nagrađen, bit će mu oprošteni svi raniji grijesi".

- Musliman i muslimanka uz ramazan trebaju biti posvećeni svakom dobru, proizvoditi dobro, nastojati da im nijedno dobro ne promakne. Posebno trebaju pokazati pažnju prema siromašnom, jer jedan od smislova posta jest i taj da se čovjek navede na razmišljanje o onome ko nema dovoljno za hranu, čija su djeca gladna, bosa i gola, koja se ne školuju, da se u njemu pobudi suosjećanje sa njim - naveo je Kavazović.

Dova pri iftaru i sehuru

Naglasio je kako ne treba dopustiti da isteknu ramazanski dani a da se Allahu ne uputi dova, te dodao kako je i Poslanik uz Ramazan mnogo više zikr činio, više vremena provodio u ibadetu i noćnom bdijenju, više dijelio sadaku, ali je češće i dove učio.

- Dovu osobito treba učiti pri iftaru i pri sehuru, jer su to posebni trenuci. Lijepo je dovu završiti donošenjem salavata na Poslanika. Ramazan je život ispunjen duhom, obogaćen dubokim smislovima, blizak višem duhovnom svijetu i čist, i musliman treba da uzme što više učešća u njemu. Prema tome, ovo je prilika za jedno novo iskustvo života, za jedno novo uzbuđenje i osvježenje duše - rekao je Kavazović.

Podsijetio je i na to da je u mjesecu posta započeto je objavljivanje Kur'ana, koji je cijelom svijetu opomena i podsjećanje.

- Neka nam ne prođe ramazan a da, makar tada, ne pročitamo čitav Kur'an na svome jeziku i ne upoznamo se s njegovim sadržajem. Naime, Kur'an je glavni orijentir u životu vjernika, glavna uputa, i vjernik treba da se dobro upozna s njim; i da ga se pridržava, kako ne bi skliznuo s puta i otišao u provaliju - rekao je Kavazović, a hutbu završio riječima:

- Sretan da nam bude ulazak u ramazan, u tu oazu mira i skrivenih radosti duše. I neka nam druženje u njemu bude prijatno. Druženje nas jednih s drugima, i druženje s Kur'anom, Objavom Božijom. Post i Objava su vjerni pratioci jedno drugoga. Ispunimo zavjete date Bogu pa će i On ispuniti svoje obećanje prema nama. On će otkloniti od nas strah, bol, tugu i žalost i uvest će nas blago u svoj Džennet. Gospodaru naš, molimo Te: učvrsti korake naše i pomozi nam, i sačuvaj nas od onih koji nam zlo misle.