Rezultati monitoringa zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo zahtijevaju zadržavanje epizode "uzbuna", koju je Vlada Kantona proglasila 11. januara.

Naime, pokazatelji mjerenja na stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš i jučer ukazuju na prekoračenja prosječnih dnevnih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje epizode "Uzbuna" prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i to: Otoka 333,4, Ilidža 349,5 i Ilijaš 445,3 miktograma po metru kubnom (µg/m3) . Također, na Otoci je zabilježeno prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti za azotne okside - NO2 (85 µg/m3), a u Ilijašu za sumpor dioksid - SO2 (125 µg/m3).

Danas je zabilježen pad koncentracija zagađujućih materija u zraku, te su prosječne dnevne vrijednosti PM10 čestica izmjerene do 14,00  na mjernoj stanici Vijećnica 90,76, na Otoci 214,08, Ilidži 190,14,  u Ilijašu 636,38 µg/m3.

Međutim, zbog zadržavanja stabilnih vremenskih prilika, te pojave temperaturne inverzije, u večernjim i noćnim satima se očekuje ponovni porast koncentracija, navode iz Vlade Kantona Sarajevo.

- Vremenske prilike danas i sutra biće slične kao i prethodnih dana. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom promjenjljivog smjera, te veoma niskom prizemnom inverzijom, koja će u noćnim satima uzrokovati značajan porast koncentracija prašine u zraku u dijelovima kotline. Ove koncentracije se tokom dana smanjuju, te usljed vjetra dolazi do pomjeranja zagađene mase zraka duž sarajevske kotline - navodi se u saopćenju kantonalne Vlade.

I ovoga puta iz Zavoda za javno zdravstvo KS posebno apeluju na rizične grupe stanovništva, kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca i trudnice, da smanje kretanje i boravak vani koliko im to mogućnosti dozvoljavaju.