Navode da je nakon proglašenja stanja nesreće u ZHK upravljanje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preuzeo Kantonalni štab civilne zaštite.

- Podsjećamo da je na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, na 64. sjednici održanoj 27. avgusta 2020. godine, Vlada ZHK, donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće na području ZHK prouzrokovane širenjem zarazne bolesti koronavirusa COVID-19. Na temelju člana 103. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Narodne novine ZHK, broj: 23/20) ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzeo je Kantonalni štab civilne zaštite. ZHK je jedini u Federaciji BiH proglasio stanje nesreće - stoji u saopćenju. 

Također, navode da na osnovu člana 6. Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a na osnovu kojega je donesena navedena Naredba između ostalog stoji:

- Krizni štab, u većim incidentnim situacijama koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi u određenoj zajednici, upravlja i koordinira radom zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika. Navedene aktivnosti Krizni štab provodi do momenta kada nadležna tijela Federacije i kantona proglase stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriju Federacije, odnosno području kantona, a kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzimaju Federalni, odnosno kantonalni štabovi civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U ZHK svakodnevno se povećava broj zaraženih koronavirusom što se vidi i iz grafikona objavljenog na zvaničnoj web stranici Vlade. Premijer ZHK je Zdenko Ćosić. 

Krizni štab Ministarstva zdravstva FBiH donio je naredbu koja na snagu stupa od večeras. Ovom naredbom, između ostalog, ograničava se kretanje od 23 do 5 sati ujutro.