IGK je dobio zvaničan odgovor Univerziteta u Beču u kome se kaže:

- U vezi sa izvještajem o genocidu u Srebrenici koji je naručila Republika Srpska, Univerzitet u Beču želi naglasiti: Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde presudili su da masakr u Srebrenici predstavlja genocid. Univerzitet u Beču se slaže sa ovom ocjenom. Ovo je službeni stav Univerziteta u Beču. Bilo koja suprotna tvrdnja nema činjeničnu osnovu.

IGK pozdravlja stav Univerziteta u Beču kojim priznaje presude međunarodnih sudova o genocidu u Srebrenici.

- Nažalost nismo dobili stav Univerziteta u Beču po pitanju profesora Waltera Manoscheka, negatora genocida u Srebrenici, koji radi za univerzitet i što smo takođe tražili. Stav IGK-a je da negator genocida u Srebrenici, odnosno negator međunarodnih sudova i njihovih osnivača, Ujedinjenih nacija, negator međunarodne pravde, ne može koristiti respektabilnu akademsku instituciju za svoja anticivilizacijska djela, negiranja genocida u Srebrenici. Pitamo se da li bi negatori holokausta mogli raditi u akademskim institucijama. Istovremeno negator genocida ne može u akademskom i obrazovnom prostoru odgajati mlade osobe koji trebaju biti nosioci borbe protiv novih genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. IGK će o ovome stavu nastaviti korespodenciju sa Univerzitetom u Beču - saopćio je Institut za istraživanje genocida Kanada.