Šalu na stranu. Nema nikakvog prijatnog iznenađenja, niti novca za Faktor. Naprotiv, veoma smo neprijatno iznenađeni činjenicom da su naše ime i logo zloupotrijebljeni na web stranici Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP). 

- IMEP je petogodišnji USAID-ov program koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor, uz snažnu promociju nezavisnih medijskih glasova u BiH - navodi se kao objašnjenje projekta na stranici imep.ba.

 

 U sekciji "grantovi" veoma primamljivo izgleda stilizirani dolar u naslovu, ali do nas stvarni dolari nikada nisu došli, niti smo potpisali bilo kakav ugovor sa USAID-om, Centrom za promociju civilnog društva i Otvorenom mrežom koji su na stranici navedeni kao partneri u IMEP-u. Za ostale medije koji su na spisku ne znamo da li su i koliko novca dobili, šta i za koga trebaju raditi kako bi opravdali novac, šta se od njih traži da pišu, kakve su instrukcije dobili, u kojoj mjeri to definira njihovu uređivačku politiku i tome slično, ali Faktor definitivno nije jedna od "zvijezda granta" USAID-a, niti drugih nevladinih i vladinih fondova. 

 

 

U vezi s Faktorom se na stranici imep.ba navodi da je "Centar za slobodno novinarstvo u partnerstvu sa magazinom Faktor iz Sarajeva". Jedini Faktor sa sjedištem u Sarajevu je Faktor.ba čiji je izdavač Simurg media d.o.o. Na istoj stranici je objavljen naš logo koji je zaštićen i vlasništvo je izdavača Simurg media d.o.o. Imajući u vidu sve navedeno, ostaje sumnja da se radi o zloupotrebi i manipulaciji, a nama nije poznato s kakvim ciljem. 

Faktoru je ovim nanesena šteta te u vezi s tim upoznajemo javnost da ćemo, ukoliko se nastavi sa takvom grubom zloupotrebom, biti prinuđeni zaštititi svoja prava i putem nadležnih pravosudnih institucija.