U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Sarajeva imenovani su Nihad Kreševljaković, doc. dr. Hadžan Konjo, doc. dr. Adis Arapović, Igor Baroš, prof. dr. Samir Arnautović i prof. dr. Mehmed Kulić, čime su se stvorili uvjeti za konstituisanje i rad Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

Oni će zajedno sa sa ostalim članovima vijećnika Gradskog vijeća Velijoma Katicom, predsjednikom Komisije za izbor i imenovanja, Tea Mušić, zamjenica predsjednika i članovima: Srđan Srdić, Nazif Osmanović, Denis Stojnić, Samir Fazlić i Miroslav Živanović, činiti Odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade čiji je posao da utvrde prijedloge za dodjelu Šestoaprilske nagrade i uputio ih Gradskom vijeću Grada Sarajeva na razmatranje i konačno odlučivanje.

-U ponedjeljak na kostituirajućoj sjednici usvojit će se Poslovnik o radu, izabrat će se rukvodstvo Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade predsjednik i zamjenik i tekst javnog poziva za dodjelu Šestoaparilske nagrade koji će biti otvoren do 30 dana – rekao nam je Velija Katica, nakon sjednice Gradskog vijeća Sarajeva.