VEZANI TEKST - Kad "Trojka" imenuje, mandati su kratkog vijeka: Ko bi mogao biti smijenjen zbog nezakonitosti?
 

Naime, Salić je, što se može vidjeti iz njegove dokumentacije, 2008. godine završio prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja, što sa sobom nosi 180 ECTS bodova. Diplomu je stekao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Na manje od dva mjeseca prije imenovanja za v. d. direktora, Salić je stekao diplomu magistra ekonomije na Univerzitetu u Travniku. Ova diploma Saliću je donijela dodatnih 120 ECTS bodova, što je neophodnih 300 ECTS bodova za imenovanje na direktorsku poziciju u ViK-u.

S obzirom na to da je Salić magistrirao tek nedavno, postavlja se pitanje da li ispunjava uvjete propisane Statutom ViK-a.

Naime, Statut ovog komunalnog preduzeća kaže da generalni direktor mora imati visoku stručnu spremu (VSS), VII stepen stručne spreme ili završen stepen drugog ciklusa univerzitetskog studija (po Bolonjskom sistemu studiranja) sa ukupno 300 ECTS studijskih bodova. Osim toga, Statutom je propisano da mora imati najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje godinu iskustva na rukovodnim mjestima. 

Radno iskustvo i iskustvo na rukovodećoj poziciji mora imati prije ili poslije VSS-a ili 300 ECTS bodova? Nije precizirano. Međutim, neki od bivših, ali i sadašnjih visokopozicioniranih kadrova ViK-a sa kojima smo razgovarali, kažu da "se podrazumijeva da se to odnosi na radno iskustvo stečeno nakon VSS-a ili 300 ECTS bodova". Ukoliko je tako, onda Salić ne ispunjava uvjete da bude na čelu ViK-a. Ukoliko se, pak, tumači drugačije, onda se može reći da je te uvjete ispunio prije nepuna dva mjeseca. 

- Ne pika mu se radno iskustvo koje je stekao kao bachelor. Svi uvjeti za imenovanje na poziciju direktora moraju biti ispunjeni nakon sticanja VSS-a ili 300 ECTS - tvrdi za Faktor sagovornik iz ViK-a koji je i sam obnašao više rukovodećih funkcij u tom preduzeću.

Salić je, kako je Faktoru rečeno, priložio i uvjerenje sa Ekonomskog fakulteta, na kojem doduše nije navedeno njegovo ime, ali u kojem se navodi da "broj položenih predmeta i stečeni obim znanja odgovara dosadašnjem zvanju diplomirani ekonomista/visoka stručna sprema". Uvjerenje je izdato 2009. godine.

Dodatnu konfuziju stvara činjenica da Statut ViK-a propisuje da kandidat mora imati "najmanje pet godina radnog iskustva", umjesto uobičajene formulacije, a koja je i do prije četiri-pet godina stajala u Statutu ViK-a - "radnog iskustva u struci". Ovakve formulacije u statutima javnih preduzeća i u konkursima, ostavljaju mogućnost za razne manipulacije pa i imenovanje kadrova čija biografija nikako nije kompaktibilna sa foteljom u koju sjedaju. 

Ne referirajući se isključivo na ViK, već općenito govoreći, pitali smo Erduana Kafedžića, direktora Ureda za prevenciju i borbu protiv korupcije KS, za njegov stav u vezi s ovakvim statutarnim odredbama. 

VEZANI TEKST - Ako se kadrovi NiP-a ne mogu prilagoditi fotelji, može fotelja njima

- Kod radnog iskustva u struci računa se samo iskustvo nakon stečene VSS diplome. Ako postoji samo radno iskustvo, isto se računa bez razlike da li je prije ili poslije sticanja diplome VSS. Tu je uvijek prostor za manipulacije, a Ured radi na sistemskim rješenjima - kaže Kafedžić.  

Direktor ViK-a mora imati i iskustvo iz oblasti komunalnih djelatnosti. Salić je, prema javno dostupnim informacijama, a koje nisu zvanične jer njih kantonalna vlast u Sarajevu nikad nije prezentirala javnosti, sve vrijeme svoga radnog odnosa bio uposlenik Željeznica FBiH. 

Podsjećamo, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS je uputio inicijativu za smjenu nekoliko direktora javnih preduzeća zbog neispunjavanja uvjeta potrebnih za imenovanje. Među njima se nalaze i Amar Dovadžija, direktor Studentskog centra, kao i Halil Sulejmanović, izvršni direktor Sarajevo-šuma, a koji su delegirani ispred NiP-a. Da li će i Salićevo imenovanje biti problematično?