Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica, prilikom provjere zdravstvene ispravnosti pošiljki bezalkoholnog napitka izuzeti su uzorci čijim je laboratorijskim ispitivanjem (analizom i superanalizom) utvrđena povećana količina kofeina u sadržaju (588,50 mg/l i 568,50 mg/l), zbog čega je konstatovano da proizvodi ne odgovaraju odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet kojim je propisana maksimalna dozvoljena količina od 320 mg/l – navode iz Inspekcije.

Navode da je u skladu sa Zakonom o o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, Zakonom o hrani i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet, uvoz kontrolisanih pošiljki zabranjen, te je naloženo njihovo vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.

- S obzirom na mogućnost da se proizvod već nalazi u prodaji na tržištu u FBiH, postupajući federalni sanitarni inspektori su o zabrani obavijestili i uvoznika, kako bi izvršio provjere eventualnih prethodnih uvoza i povukao proizvode s tržišta. Federalna uprava za inspekcijske poslove je o zabrani informisala Agenciju za sigurnost hrane BiH, kantonalna ministarstva zdravstva, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, te kantonalne i općinske sanitarne inspektore, radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti – saopćili su iz FUZIP-a.

Federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama naložena je pojačana inspekcijska kontrola nad uvozom pošiljki bezalkoholnih i energetskih pića s kofeinom i drugim sastojcima čije su granične vrijednosti zakonski propisane.