Nezaposlene majke, koje su djecu dobile od 1. aprila ove godine, imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini od 996 KM, što je prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine, u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Pravo na naknadu imat će i porodilje kojima je naknada za vrijeme porodiljskog odsustva manja od 996 KM, a naknada će iznosit onoliko kolika je razlika do prosječne plaće u FBiH.

- Vlada TK danas je usvojila odluku, koja će uz uredbu, potrebne izmjene zakona i instrukciju ministarstva, biti poslana centrima za socijalni rad da bi krenula primjena. Nadamo se da će isplate krenuti od 1. juna, a rok primjene je od 1. aprila, tako da će ta sredstva biti refundirana kroz isplate - rekao je Muhamedbegović.

Također, kada su u pitanju djeca rođena od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, Vlada je utvrdila i da će sve majke dobiti jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta za u iznosu od 996 KM.