S ovih 12 amandmana SDPBiH želi svim porodiljama, i zaposlenim i nezaposlenim bez obzira na primanja, omogućiti porodiljsku naknadu u iznosu u visini prosječne plaće u FBiH, odnosno oko 1.000 KM mjesečno - saopćeno je iz te stranke. 

Također, amandmanima se i povećava prag primanja po članu domaćinstva koji je uvjet za dječiji dodatak tako da će više porodica imati priliku ostvariti ovo pravo. 

- Raniju inicijativu za moratorij na otplati kredita za vrijeme porodiljskog odsustva smo također ugradili u amandmane na ovaj zakon i tim amandmanima bi komercijalne banke u vlasništvu FBiH bile dužne osigurati moratorij na otplatu kredita za vrijeme porodiljskog odustva, ukoliko to klijent želi - navodi se u saopćenju Kluba SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. 

Dodaje se da teret finansiranja porodiljskih naknada amandmanima SDP-a u potpunosti postaje obaveza Federacije BiH, a ne kako je predloženo zakonom da sav teret bude na kantonima.