Iz UIO su se tim povodom oglasili uz obrazloženje da Mešić nije kažnjen zbog toga što je prijavio korupciju, nego jer je utvrđeno da je svojim postupanjem u UIO teže povrijedio službenu dužnost.

- Protiv državnog službenika u Upravi za indirektno oporezivanje Emira Mešića, raspoređenog u Odsjeku za poreze u Regionalnom centru Tuzla na radnom mjestu viši stručni saradnik za obradu poreznih prijava u Grupi za obradu poreznih prijava, pokrenut je disciplinski postupak 26. maja 2020. godine saopćeno je iz UIO. 

Disciplinski postupak je pokrenut zbog sumnje da je učinio težu povredu službene dužnosti propisanu odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UIO, konkretno odredbom člana 20. stav (1) tačka d) Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UIO – (Zloupotreba ili prekoračenje službenih ovlaštenja) postupanje suprotno zakonu ili drugim propisima prilikom obavljanja službene dužnosti, objasnili su iz UIO.

- Nakon provedenog postupka, Prvostepena disciplinska komisija je donijela Rješenje od 26.11.2020. godine, kojim je istog oglasila odgovornim za težu povredu službene dužnosti koja mu se stavlja na teret, te mu izrekla jednu od propisanih disciplinskih mjera – prestanak radnog odnosa. Potrebno je naglasiti da predmetno Rješenje nije konačno, te da zaposleni na isto ima mogućnost izjavljivanja žalbe, kao redovnog pravnog lijeka - navodi se u saopćenju.

U disciplinskom postupku koji je vođen protiv Mešića, imajući u vidu status zaštićenog prijavitelja koji mu je dodijelila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Uprava se obratila toj Agenciji za stav i mišljenje u pogledu pravilnosti postupanja i primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Agencija je, kako navode iz UIO, kao nadležni organ, potvrdila da dodijeljeni status zaposlenog ne abolira od obaveze poštivanja i postupanja u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima institucije u kojoj je zaposlen, te da prema njemu nisu učinjene štetne radnje.

- Također, po zahtjevu APIK-a u Upravi je izvršen i inspekcijski nadzor od strane Upravnog inspektorata pri Ministarstvu pravde BiH, kojom prilikom nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju Uprave za indirektno oporezivanje u odnosu na Mešić Emira - dodaje se.

Iz UIO ističu da se odluka Prvostepene disciplinske komisije UIO nikako ne može dovesti u vezu sa činjenicom da je Mešić zaštićeni prijavitelj korupcije, već isključivo za njegovo postupanje u UIO gdje je u provedenom disciplinskom postupku utvđena teža povreda službene dužnosti.