S ciljem poboljšanja stanja saobraćajnog sistema u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve KS izradili su srednjoročni plan i program kao bazne osnove za razvoj regionalnih cesta i ulica u gradu za period od četiri godine.

Srednjoročni program sadrži klasifikaciju putne mreže, analizu postojeće mreže u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, projekte koji su već u realizaciji, te planirane prioritetne projekte izgradnje i rekonstrukcije. Izradom srednjoročnog plana i programa, analiziralo se postojeće stanje saobraćaja na području KS i na osnovu analize, prikupljene dokumentacije, predložena su odgovarajuća adekvatna rješenja poboljšanja saobraćajnog sistema, odnosno mreže saobraćajnica i ulica u gradu.

Primarni projekti koje Direkcija za puteve KS planira realizirati u narednom peroidu su: nastavak gradnje Južne longitudinale, izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Hamdije Ćemerlića i put života, izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Hamdije Ćemerlića i Zvornička, rekonstrukcija mostova koji su predati za upravljanje Direkciji za puteve KS, gradska brza cesta, Sjeverna longitudinala.

Srednjoročnim planom i programom su obuhvaćeni kapitalni projekti izgradnje i rekonstrukcije Prve i Devete transverzale, koji su već u realizaciji, kao i planirane faze realizacije u naredne četiri godine. Zatim su planirani projekti: nastavak izgradnje Južne longitudinale sa kružnim tokom na spoju sa Drugom transverzalom, Sjeverne longitudinale na potezu između Treće i Četvrte transverzale, te kružnim tokom na spoju sa Prvom transverzalom. Plan i program obuhvata nastavak rekonstrukcije i modernizaciju postojeće regionalne mreže saobraćajnica kao što su putni pravci Hadžići - Gornja Grkarica - Krupac, završetak rekonstrukcije na dionicu kroz općinu Ilijaš itd.

-Opći cilj srednjoročnog programa je ostvaranje, odnosno izgradnja i razvoj saobraćajnog sistema u KS koji omogućava održivu mobilnost stanovništva, pruža podršku ubrzanom razvoju Kantona i njegovoj konkurentnosti u regionu i šire, te predstavlja podlogu za izradu godišnjih planova i programa rada Direkcije za puteve kako bi se taj cilj ostvario - rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta, saopćio je Press KS.