Zabilježene su i poteškoće u prometu, kao i materijalne štete.

Vjetar je lomio grane, "gurao" kontejnere, a evidentirano je i oštećenje nekoliko vozila od polomljenih stabala.