Jelka Milićević, federalna ministrica finansija je kazala da je otplata kredita 20 godina sa fiksnom kamatnom stopom.

- Mi smo još 2018. godine prepoznali potrebe mladih ljudi kada je riječ o rješavanju stambenih problema. Godinu dana prije pokrenuli smo i poseban projekt na zapošljavanju i samozapošljavanju mladih. To je također bio projekat Vlade FBiH, tada u vrlo neizvjesnim uvjetima kada mi nismo imali stabiliziran budžet. Tu aktivnost Vlade FBiH preuzela je Svjetska banka, tako da imamo kontinuitet u podršci zapošljavanju mladih. Vlada FBiH pošto nije iznašla način kreditiranja od nekog drugog, ponovo po treći put ove godine udružuje sredstva sa Union bankom i kreira kreditni portfolijo za povoljnije uvjete za rješavanje stambenih pitanja mladih - rekla je Milićević na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu.

Dodaje kako je do sada za stambeno kreditiranje mladih izdvojeno 59 miliona KM.

- Ta sredstva do sada je koristilo 627 mladih, čija je prosječna starost 32 godine. Prosječan kredit koji se koristio po zahtjevu je negdje 95.000 KM i evo moram istaknuti da dodatnim analizama, od ukupnih korisnika tih kredita više od 55 posto mladih ljudi je sa visokom stručnom spremom. Mi želimo da mladi ljudi ostanu u svojoj Bosni i Hercegovini. U ovoj godini za stambeno kreditiranje izdvojeno je 15 miliona KM koje mi dajemo Union banci - govori Milićević i dodaje:

- Kamatna stopa je fiksna u roku trajanja otplate, a to je 20 godina. Union banka prema sadašnjoj situaciji udružit će svojih deset miliona KM i kamata će čak biti ispod tri posto. Ova mjera Vlade FBiH dala je i indirektne pozitivne efekte na finansijskom tržištu kod ostalih banaka. To znači da su komercijalne banke ponudile slične programe, slične kamatne stope. Ljudima su povoljniji uvjeti za rješavanje stambenog pitanja. Nadam se da će se i u ovoj godini potrošiti sva ova kreditna sredstva kao prethodne dvije godine - rekla je Milićević.