Nakon što neka firma u našoj zemlji ode u stečaj, ima situacija da radnici izgube svaki kontakt sa takvom firmom u kojoj su do jučer radili. Ne znaju ni na koju adresu da odu, ne mogu doći do stečajnog upravnika kako bi riješili svoj status. Ima radnika koji bi negdje i počeli raditi, ali ne znaju ko da ih odjavi iz firme u stečaju, ili bi se prijavili na biro radi zdravstvenog osiguranja, ali ni to ne mogu jer ih prethodno neko mora odjaviti. I sve to vrijeme nemaju zdravstveno osiguranje jer firma mjesecima nije uplaćivala doprinose.

Porezna uprava može odjaviti osiguranika 

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo su nam kazali da za takve radnike postoji rješenje.

- Potrebno je da se radnik obrati Poreznoj upravi FBIH, koja rješenjem odjavljuje osiguranika sa osiguranja po službenoj dužnosti, i to u slučajevima kada je obveznik doprinosa prestao sa poslovanjem na osnovu rješenja nadležnog organa, a nije podnio odjavu. Zatim, kada obveznik uplate doprinosa nije odjavio osiguranika, a prijavio je prestanak poslovanja i na lični zahtjev osiguranika kada za to ima pravni interes - pojašnjavaju nam u Zavodu.

Dodaju da osiguranik kojeg je odjavila Porezna uprava, a po provedenom postupku, ima mogućnost ponovne prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Objašnjavaju da je članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano da se obvezniku uplate doprinosa kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja daljnje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći.

- Firma u kojoj sam radio NCF iz Fojnice je otišla u stečaj. Više od godinu ne radim, ne znam na kojoj adresi je ono što je ostalo od firme, ne mogu do stečajnog upravnika jer je neprestano nedostupan. Možda bih i počeo ponovo raditi, ali ko da me odjavi iz NCF-a? Ili bih otišao na biro, ali ne znam kako. Sve su to pitanja na koja ne znam odgovore. Zbog neuplaćenih doprinosa nemam pravo na zdravstveno osiguranje. Ovo je beznadežna situacija - kazao nam je jedan od bivših radnika NCF Fojnica.  

U Poreznoj upravi FBiH su nam kazali da porezni obveznik NCF d.o.o. Fojnica u 2019. godini ima tri prijavljena zaposlenika.

Dugovanja firme NCF iz Fojnice 

- Radnici, ukoliko ih stečajni upravnik nije odjavio iz radnog odnosa, ukoliko imaju pravni interes, mogu podnijeti zahtjev za odjavu osiguranja Poreznoj upravi Federacije BiH (obrazac JS 3510) kako bi Porezna uprava Federacije BiH pokrenula postupak odjave iz radnog odnosa - pojasnili su nam.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH dug poreznog obveznika NCF d.o.o. Fojnica za koji je pokrenut postupak prinudne naplate iznosi ukupno 506.430,97 KM od čega se 331.178,22 KM odnosi na dugovanja po osnovu poreza na imovinu, dug u iznosu od 24.115,76 KM na troškove postupka prinudne naplate, a iznos od 151.136,99 KM na dug po osnovu poreza i doprinosa.