S obzirom na to, da je ključni zadatak za poboljšanje kvaliteta zraka smanjenje emisija iz različitih izvora, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je prethodnih dana zatražilo od Federalne uprave za inspekcijske poslove, kontrolu postupanja velikih industrijskih zagađivača zraka za koje su okolinske dozvole izdate na federalnom nivou, saopćeno je iz Ministarstva.

Očekuje se, da u situaciji značajno pogoršanog stanja, zbog čega je na snazi "Upozorenje", nadležna Federalna inspekcija zaštite okoliša hitno intenzivira aktivnosti i objavi rezultate nadzora.

Maksimalan angažman

Takođe, maksimalni angažman zatražen je i od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove koja, prema raspoloživim informacijama vrši intenzivne provjere pogona za sagorijevanje koji u svom procesu rada koriste čvrste energente, te istovremeno obavlja i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

U tom smislu, provjerava se i ispunjenje obaveze svih upravitelja ili vlasnika kotlovnica da Ministarstvu dostavljaju izvještaje o vršenju mjerenja emisija polutanata iz ložišnih instalacija. Naime, uočeno je da značajan broj ovih operatora ne poštuje obavezu dostavljanja izvještaja o mjerenju koji trebaju da osiguraju putem ovlaštenih laboratorija, čime se krše odredbe Pravilnika o monitoringu zagađujućih emisija u zrak Federacije BiH, kao i Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo, svi operatori postrojenja za sagorijevanje snage preko 50 kW, za sve vrste goriva dužni su jednom godišnje dostaviti Ministarstvu rezultate mjerenja u funkciji vođenja Registra emisija, te kontrole rezultata i eventualnog nadležnog inspekcijskog postupanja.

Uz navedeno, očekuje se da i sve druge inspekcije u okviru svojih nadležnosti pojačaju napore, a koji se tiču, između ostalog, kontrole kvaliteta, te prodaje energenata, obavljanja saobraćaja, održavanja komunalne higijene, postupanja sa otpadom, protupožarne zaštite...

Oglasila se i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo saopćila je da je, shodno objavljenim parametrima zagađenja, od 3. do 9. januara, prioritetno vršen nadzor na području općine Ilijaš s ciljem kontrole postupanja subjekata koji kao energent koriste čvrsta goriva ili teška ulja.

Kontrola poslovnih subjekata

- Kontrolom su obuhvaćeni subjekti koji se nalaze na listi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i to Bingo doo, Edeka, Wamer doo, Ekofokus doo, Kalea doo i Standard doo. Kontrolama navedenih subjekta nisu utvrđene nepravilnosti - navodi se u saopćenju.

Kontrolama u Ilijašu bile su obuhvaćene i ugostiteljske radnje, poslovni objekti i tržni centri koji se dosad nisu nalazili na spomenutoj listi.

Dodaje se da su, za objekt vlasništvo F&B Group doo, koji koristi Konzum doo kao zakupac te društvo GRBO d.o.o., donesena rješenja o monitoringu emisije iz stacionarnih izvora. Shodno utvrđenom stanju bit će uvršteni na listu Ministarstva, a u zavisnosti od rezultata monitoringa inspektori će poduzeti odgovarajuće, zakonom predviđene mjere.

Tokom kontrola uočeno je da su pojedini operateri samoinicijativno pristupili zamjeni energenta. Umjesto uglja počeli su koristiti pelet, što je svakako pohvalno i u skladu s preporukama Plana. Utvrđeno je i da su temperature kontroliranih objekata niže (i više nego što je propisano iz ekonomskih razloga).

Dodaju da je na području općine Ilijaš vršen i nadzor nad investitorima i izvođačima građevinskih radova vezano za kontrolu obustave grubih građevinskih radova na gradilištima i čistoću javnih površina oko gradilišta. U trenutku kontrole nisu utvrđene nepravilnosti. U skladu s planom inspekcijskih nadzora, kontrole na području Ilijaša bit će nastavljene.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ističu i da su postupajući inspektori zaštite okoliša početkom decembra 2019. godine za 147 subjekata uputili akte upozorenja o obavezi postupanja po Planu interventnih mjera.

- Odmah po stupanju na snagu epizode Upozorenje, osim terenskih nadzora, upućeni su pozivi prema odgovornim licima subjekata koji su na Listi Ministarstva s područja Kantona. Pozvani su da dostave dokaze koji potvrđuju da je postupljeno u skladu s propisanim mjerama Plana interventnih mjera. Inspekcijski postupci su u toku. Stranke su upozorene da neodazivanje pozivu inspektora može biti sankcionirano (shodno odredbama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo) novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM za pravno lice i 1.000 do 3.000 KM za fizičko lice - precizira se.

Inspekcija u saobraćaju

U saopćenju za javnost navodi se da su prioritetne aktivnosti kantonalne saobraćajne inspekcije, u periodu povećane zagađenosti zraka, vezane za kontrolu motornih vozila, čiji motori imaju normu EURO 2 i manju.

Saobraćajni inspektori upozoravat će i tokom vikenda (od 08 do 22 sata) vozače o zabrani kretanja navedenih motornih vozila, te preusmjeravati iz zone A na alternativne pravce - najavljeno je.

Dežure iz oblasti inspekcija zaštite okoliša i komunalnih poslova vršene su, tokom novogodišnjih praznika i proteklog vikenda, u skladu s Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, a u povodu proglašene epizode pripravnost od 1. januara 2020. i epizode upozorenje od 2. januara 2020. godine.