Usluge cjelodnevnog boravka djece u privatnim vrtićima iz Budžeta KS će biti sufinansirane sa 200 KM, a poludnevnog boravka sa 100 KM mjesečno.

- Vlada KS je ove godine donijela jedinstven Program kojim je omogućila sufinansiranje za svu djecu koja pohađaju privatne vrtiće. Mi smo u međuvremenu razgovarali sa predstavnicima tih ustanova i usklađivali uvjete za učešće u ovom programu, a jedan od njih je bio da registrovana privatna predškolska ustanova ne uvećava cijenu boravka djece za više od 10 posto u odnosu na raniju cijenu. Privatne ustanove su pokazale zaista visok stepen senzibiliteta, te su sve ostvarile učešće u Programu Vlade - navela je ministrica, saopćio je Press KS.

Istakla je da će ugovori biti potpisani sukcesivno, jer su u međuvremenu Ministarstvu dostavljeni upiti pojedinih privatnih vrtića, koji će biti razmotreni.

- Želim istaći da su naše namjere povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, poboljšanje standarda života roditelja, staratelja i hranitelja djece, kao i stvaranje boljih prilika za žene i njihovom pristupu tržištu rada. Želimo da Kanton Sarajevo postane model ugodnog života, kako nam mladi ne bi odlazili iz zemlje - naglasila je ministrica.

Prema njenim riječima, Ministarstvo je u svrhu sufinansiranja boravka djece u privatnim vrtićima u ovoj školskoj godini izdvojilo 11,5 miliona KM za oko 5.000 djece, što je duplo veći broj djece u odnosu na prethodnu godinu.

- Ovo je zaista revolucionarna mjera, s obzirom na to da je u prethodnoj godini programom subvencioniranja bilo obuhvaćeno samo 2.200 djece. Ipak, samo polovina od ukupnog broja djece predškolskog uzrasta je obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem, što nije dovoljno. Imamo neslućene mogućnosti i izazove kako bismo što veći broj djece obuhvatili predškolskim odgojem i obrazovanjem i to je naša intencija jer su istraživanja pokazala da djeca koja pohađaju predškolske ustanove imaju mnogo bolji školski uspjeh, emocionalne i socijalne vještine, bolje se uklapaju u akademskom životu, na tržištu rada i generalno kroz program cjeloživotnog učenja - izjavila je ministrica.

Eldina Lemeš, predstavnica vrtića Al Amel, koji usluge pruža već četiri godine, kazala je da su u ovoj godini povećani kapaciteti te predškolske ustanove zahvaljujući mjeri Vlade KS.

- Nalazimo se u Osjeku, predgrađu Ilidže, gdje ima mnogo djece, ali gdje roditelji, nažalost, ranije nisu mogli da tu upišu svoju djecu. Sada im je, na osnovu ovog programa Vlade, to omogućeno, a nama kao privatanoj predškolskoj ustanovi da širimo kapacitete za prijem djece, kao i svoje poslovanje - istakla je.

Direktorica predškolske ustanove Dječiji vrtić Sveta obitelj Kata Ostojić, jedna od potpisnica ugovora, također je istakla da je ovo vrijedan iskorak Vlade Kantona Sarajevo, koji bi trebalo primijeniti i u drugim sredinama kako bi se pomoglo mladim porodicama.