Shodno tome, Vlada je ovlastila resornog ministra Mirsada Muhamedbegovića da potpiše Sporazum s navedenim federalnim ministarstvom o zajedničkim ulaganjima u infrastrukturne objekte na području Tuzlanskog kantona i opština u RS-u

Prema ovom sporazumu kantonalna vlada će 165.000 KM udružiti sa 354.836,45 KM Federalnog ministarstva te će ukupnim iznosom od 519.863,45 KM biti finansirano šest projekata podrške povratku.

Riječ je o opremanju bungalova i apartmana (nabavka liftova) u okviru Centra za starija lica u Potočarima, Srebrenica, nastavku asfaltiranja puta Djedino – Vrnojevići u Živinicama, rekonstrukciji kolovoza lokalnog puta od Baljkovice do Zukića na području općina Sapna i Kalesija, proširenju puta Vacetinska rijeka - entitetska granica i dogradnji putne konstrukcije na dionici puta prema Šeheru (raskrsnica Osmaci – Omraze) u Osmacima te o prvoj fazi izgradnje vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Čivčije Bukovačke u Doboju.

Vlada Tuzlanskog kantona je ranije donijela Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu novca iz ovogodišnjeg kantonalnog budžeta "Podrška povratku prognanih lica" i time za pomoć drugim nivoima vlasti u zonama povratka i kolektivnim centrima osigurala 800.000,00 KM, što je, shodno sporazumu koji će biti potpisan, značajno uvećanje.

Od drugih odluka na današnjoj vanrednoj sjednici, Vlade nije dala saglasnost na odluke senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla, Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Univerziteta u Travniku i Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla o utvrđivanju prijedloga broja studenata za upis na odobrene studijske programe te je zatražila od senata visokoškolskih ustanova da utvrde nove prijedloge broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini, koji će biti na nivou broja studenata za upis za koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost u prethodnoj akademskoj godini.

Zaključkom je navedeno da upis studenata na području Tuzlanskog kantona visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2022/23. godini posjeduju važeće licence.

Vlada je dala prethodne saglasnosti na prijedloge odluka Ministarstva obrazovanja i nauke o raspisivanju javnih konkursa za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Na sjednici je odobeno i 15.000,00 KM Općini Srebrenica za organizaciju obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sufinansiranje aktivnosti iz "Finansijskog okvira za organizovanje obilježavanja 11. jula 1995. godine 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima 'Sigurne zone UN-a' Srebrenica i ukop identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine".

Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" u Gračanici.

Donijela je odluke o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama te o prekidu mandata aktuelnim školskim odborima i uspostavi mandata ranijim odborima.