Karić je predložila da se 9. novembar uvrsti kao Dan sjećanja na žrtve na Kazanima.

Gradsko vijeće je usvojilo ovu tačku dnevnog reda, te će se kasnije i izjasniti o tome, nakon čega će biti poznato da li će 9. novembar biti dan sjećanja. 

Kao obrazloženje za ovakav prijedlog, Karić je navela da je na 9. novembar počela ekshumacija žrtava na tom lokalitetu.