Na toj bi se sjednici trebalo raspravljati o Prijedlogu budžeta za 2020. godine, a predsjedavajuća Bešić, kao osnov za sazivanje sjednice, navela je zahtjev grupe vijećnika SDA, A-SDA i SBB, koji čine većinu u Gradskom vijeću Zenice.

-Pozivam gradonačelnika Fuada Kasumovića, kao ovlaštenog predlagača, da na vrijeme dostavi Prijedlog budžeta kako bi, u skladu s Poslovnikom, mogao biti razmatran u ponedjeljak- istakla je u svom saopćenju za javnost predsjedavajuća Bešić, koja je navela kako je “jedino dostavom ovih akata od gradonačelnika moguće deblokirati Grad Zenicu”.

-Na gradonačelniku je odgovornost te ga pozivam da ove akte dostavi vijećnicima- poručila je predsjedavajuća Bešić.

Današnji sastanak s gradonačelnikom Kasumovićem, koji je trajao nešto oko sat i pol, nakon sat vremena napustio je samostalni vijećnik Đenan Dedić, a ubrzo i troje od četvero vijećnika SDA.

Kako je objasnila predsjednica Kluba vijećnika SDA Emina Tufekčić, samim dolaskom na sastanak izrazili su volju i želju da pomognu građanima Zenice te da su sastanak napustili zbog uvreda koje je gradonačelnik Kasumović uputio njihovom "vijećniku Elviru Puriću, koji je dao dijelove svog tijela za odbranu naše domovine".

Tufekčić je istakla kako su spremni razgovarati o svim amandmanima, ali i da je potrebno da se na razmatranje Vijeću dostavi Prijedlog budžeta za 2020. godinu. Kasumović tvrdi da nije vrijeđao vijećnika Purića, nego da mu je kazao kako Purić, kao i Kasumovićeva kćerka, s nivoa Federacije Bosne i Hercegovine prima naknadu za invalidnost. Takvu je raekciju pripisao nervozi u taboru SDA.

-Veoma smo blizu. Sutra u pola pet, na zahtjev ove većine koja je sjedila u sali, dogovoreno je da nastavi sastanak... Moja je ponuda bila da se odmah deblokira grad i odmah, ujutro, da imaju Prijedlog budžeta- kazao je Kasumović.

Kasumović kaže da mu nije poznato da je predsjedavajuća Bešić zakazala sjednicu GV niti s kojim tačkama.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović tvrdi kako Kantonalni porezni ured Zenica ne može iz budžeta tog grada naplatiti porezni dug Javno komunalnog preduzeća Zenicatrans-prevoz putnika.

Kantonalni porezni ured Zenica još 6. februara ove godine, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, Gradu Zenica naložio je da u roku od 10 dana isplati ukupan poreski dug tog preuzeća u iznosu od oko 4,75 miliona KM. Grad se za pomenuti dug tereti zbog preuzimanja Autobuske stanice Zenica.

- Nema šanse, niti će se naplatiti ikada. Stranačka poreska uprava u Zenici izdala je tako glup nalog - da Grad solidarno odgovara za Zenicatrans, što je nemoguće. Zenicatrans je dioničko društvo i oni to mogu izdati, međutim, Grad će veoma brzo podići krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja i nesavjestan rad u službi. Oni jesu to poslali, međutim, oni Grad ne mogu blokirati- najavio je Kasumović, koji za situaciju optužuje kadrove SDA.

On je dodao kako su već uputili žalbu na to rješenje te da će na višim instancama dokazivati neutemeljenost izdatog rješenja.