Protiv su bili delegati iz HDZ-a.

Glasanje o osnovama sigurnosti saobraćaja

S obzirom na to da su ove izmjene zakona usvojene sa amandmanom delegata Sredoja Novića (SNSD), morat će ih usaglašavati zajednička parlamentarna komisija jer ovog amandmana nije bilo kada je zakon usvajan u Zastupničkom domu Parlamenta BiH.

Amandman je taj da se u izmjenama zakona briše dio teksta da će informacija o kažnjavanju biti dostavljena nadležnom tužilaštvu.

Dom naroda usvojio je i dopune Zakona o sigurnosti saobraćaja koje ovaj put predviđaju kažnjavanje vozača koji parkiraju na mjestu za osobe sa invaliditetom, a na to nemaju pravo, i to kaznom od 200 KM.

U ovom slučaju niko nije bio protiv, ali su iz HDZ-a bili suzdržani.

Dopune zakona su usvojene uz amandman koji je također uložio Sredoje Nović. Amandmanom se briše kažnjavanje s jednim kaznenim bodom za parkiranje na mjestu za osobe sa invaliditetom.

S obzirom na ovaj usvojeni amandman, i dopune ovog zkona morat će biti usaglašene između oba doma bh. Parlamenta.

Istovremeno, usvojen je i zaključak nadležne komisije Doma naroda da resorno ministarstvo sačini novi zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja s obzirom na veći broj dosadašnjih izmjena.