U konkretnom slučaju štićenika iz pet ustanova socijalne zaštite pod ingerencijom Federacije i kategorije djece sa poteškoćama u razvoju, saopćio je Klub DF-a u Parlamntu FBiH.

- Nisu odgovorili zadatku niti premijer niti ljudi na čelu resornih ministarstava, posebno Ministarstva rada i socijalne politike kao i Ministarstva zdravstva. Danas na žalost svjedočimo direktnom ugrožavanju zdravlja stanovništva generalno, jer čelni ljudi Vlade FBiH nisu osigurali novac za nabavku vakcina protiv koronavirusa u rokovima u kojima je to moralo biti ispoštovano - navode.

VEZANI TEKST - Kasni uplata za vakcine protiv COVID-19: Ko je kriv, Federalno ministarstvo zdravstva dalo pojašnjenje 

Nabavka vakcina se, dodaju, uslovljava usvajanjem Budžeta koji su zastupnici ponovo u situaciji razmatrati u formi Prijedloga, s obzirom na to da kao i ranijih godina nije bilo pravovremeno Nacrta Budžeta.

- Postavlja se pitanje kako Vlada nije iznašla novac za izvršavanje najurgentnijeg zadatka, očuvanja zdravlja građana u uslovima pandemije uz napomenu da su svoje obaveze u ovom pravcu ispunile i vlada Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH? - ističu iz Kluba DF-a.

Smatraju da je, kako ne bi došlo do smanjenja količina naručenih doza vakcina za Bosnu i Hercegovinu, ali i potpunog zastoja u isporuci vakcina  na što upozorava Vijeće Ministara, zbog neizvršavanja obaveza Vlade Federacije, neophodno što prije utvrditi odgovornost za situaciju  koja ima za posljedicu direktno ugrožavanje zdravlja građana Federacije i hitno osigurati, nakon uplate avansa, novac za vakcine odnosno plaćanje preostalog iznosa od 11 miliona i 564.738 KM za što je rok bio 15. decembar.

- U konačnici kakva je to Vlada koja u situaciji kad je obavezna zaštititi građane svojom neodgovornošću sablažnjava i građane i one koji su na prvoj linije odbrane zdravlja stanovništva. Odgovore moraju ponuditi, premijer Novalić, ministrica finansija Miličević, ministar zdravstva Mandić, u ministrica civilnih poslova Gudeljević. Opravdanje ne postoji! - zaključuje se u saopćenju.