Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić, danas je poslao prijedlog za uvrštavanje u dnevni red decembarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, inicijativu za suspenziju odluke o komunalnima djelatnostima i uvođenju komunalne naknade građanima Tuzle, saopćeno je iz Kluba vijećnika SDA.

- Ponovo pozivamo vladajuću većinu da prestanu obmanjivati građane Tuzle ističući da je komunalna naknada zakonska obaveza. Zakon o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona naveo je samo mogućnost da gradovi mogu da uvedu komunalnu naknadu, kao jedan od izvora finansiranja komunalnih djelatnosti, a nikako da moraju ili da je to stroga zakonska obaveza. Predlagač je napravio mnoge propuste u pravljenju baze podataka potencijalnih platiša komunalne naknade - kažu u saopćenju.

Naime, dodaju, baza podataka se pravi na osnovu katastarskih podataka, zemljišno-knjižnih izvadaka, kao i uviđajem na terenu, prilikom čega je potrebno snimiti objekat da bi se dobila korisna površina koja služi kao osnov za obračun visine komunalne naknade.

-U konkretnom slučaju baza podataka je napravljena na način da je resorna komunalna služba Grada Tuzla uzela podatke iz Centralnog grijanja Tuzla, koje se plaća po metru kvadratnom, što je potpuno protivno zakonu. Time će građani biti stavljeni u neravnopravan položaj, ako se ima u vidu na hiljade objekata koji nisu legalizirani, a nisu mogli biti legalizirani između ostalih razloga jer nisu riješili imovinsko-pravne odnose na nekretnini- navodi se u saopćenju SDA.

- Zakon je tačno precizirao kako se stvara baza podataka za uvođenje obaveze komunalne naknade, a to zasigurno nije baza Centralnog grijanja, jer imamo apsurde da vlasnici objekata u centru grada nisu u sistemu centralnog grijanja i neće morati plaćati komunalnu naknadu, jer se griju na pelet – kazao je Tupajić.

On naglašava da je uvođenje komunalne naknade u ovom trenutku nerazuman čin, jer, kako tvrdi, građani Tuzle nemaju zavidan nivo komunalnih usluga koje bi gradskim vjećnicima dale alibi da krenu sa uvođenjem ove naknade, a drugo, većina građana jedva sastavlja kraj sa krajem, cijene životnih namirnica sve veće, a nije došlo do značajnog povećanja plaća.

- Klub vijećnika SDA kao konstruktivna opozicija poziva vladajuću većinu i gradonačelnika Jasmina Imamovića, koji je predlagač odluke o komunalnim naknadama, da istu suspenduju – navodi se u saopćenju Kluba vijećnika GO SDA Tuzla.