- Mjere koje su za cilj imale zaustavljanje ubrzanog širenja koronavirusa ne samo da su donesene sa zakašnjenjem, što je rezultiralo teškim posljedicama po zdravlje i živote građana, već su donesene u suprotnosti sa odredbama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Iako je Zakonom o Vladi Kantona Sarajevo jasno propisano da Vlada higijensko-epidemiološke mjere može donijeti samo odlukama, Fortina vlada je građanima Kantona Sarajevo uvela restriktivne mjere na osnovu zaključaka. 

Uvođenje restriktivnih mjera usvajanjem zaključaka, uz pozivanje na Zakon kojim je predviđeno da se te mjere mogu donijeti samo usvajanjem odluka, nije samo pitanje terminologije i pokazatelj neznanja aktuelne vlasti već Kanton Sarajevo dovodi u opasnost zbog pravnih posljedica takvog postupanja.

Podsjećamo da je mjerama koje je propisala Fortina vlada spriječen ili ograničen rad brojnih poslovnih subjekata, te bi činjenica da su te mjere donijete na nezakonit način mogle imati nesagledive posljedice po Kanton Sarajevo.

Pozivamo aktuelnu vlast u Kantonu Sarajevo da se uozbilji, te da počne raditi svoj posao u skladu sa ustavnim i zakonskim propisima. Ako 5:0 u apelacijama u korist Kluba SDA u Skupštini Kantona Sarajevo aktuelnoj vlasti nije dovoljno da nauče raditi svoj posao, ili da bar nauče zatražiti i saslušati savjet od onih koji to znaju, svakako bi ih posljedice koje nose njihovi neustavni i nezakoniti postupci po gradjane morale natjerati da promijene svoj pristup - istaknuto je u saopćenju KO SDA Sarajevo.