Pred članovima državnog Parlamenta uskoro bi se mogao naći još jedan prijedlog izmjena Zakona o plaćama i nakandama u institucijama BiH, kojim se ukida još jedna od privilegija državnih parlamentaraca, a radi se o paušalu. Za sada je pozato da će o prijedlogu ovih izmjena raspravljati članovi Kolegija Zastupničkog doma Parlamenta BiH na sjednici koja je zakazana za srijedu 15. maja.

Predlagači ovih izmjena su zastupnici Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

- Što se tiče paušala, ovako kako su definisani, nije jasna svrha njihovog postojanja. Naime, prema definiciji, paušali se isplaćuju zastupnicima i delegatima za rad u bazi, kao i za rad sa nevladinim organizacijama za koje nisu plaćeni troškovi. Zašto bi se članovima Parlamenta davao novac za rad u bazi? Valjda je njima to u interesu ako žele da budu birani. Osim toga, zašto se onda dijeli novac strankama za iste namjene. Ispada da se novac iz budžeta daje dva puta za istu svrhu – kazala nam je Marinković-Lepić.

Inače, iznos mjesečnog paušala u državnom Parlamentu je 713 KM. Kako je navedeno u obrazloženju predloženih izmjena, mjesečno se iz budžeta na ime paušala zastupnicima i delegatima isplaćuje vieš od 40.000 KM. Ukidanjem paušala bi se ostvarila godišnja ušteda u budžetu u iznosu od oko pola miliona KM.

- Po visini paušala, BiH je na drugom mjestu u regionu, iza Slovenije, koja ima mnogo viši standard građana i sa kojom se BiH, u tom pogledu, ne može upoređivati, a koja ima ustanovljenu proceduru pravdanja utrošenih sredstava i podnošenje izvještaja o utrošku. Ogromna sredstva se netransparentno troše na ime paušala, što nije u skladu sa principom solidarnosti i ekonomskom i socijalnom realnosti  i odgovomim trošenjem budžetskih sredstava – navedeno je u obrazloženju predloženih izmjena.

Prema riječima Mirjane Marinković-Lepić, osim ukidanja paušala, cilj ovih izmjena je da se sve naknade na koje ostvaruju pravo zastupnici i delegati uvedu u zakonske okvire. Naime, postoje naknade, među kojima su i paušali, koje su definisane odlukama Administrativne komisije državnog Parlamenta. Te naknade, osim paušala, bi ubuduće bile reguliosane Zakonom, ako izmjene budu usvojene.

U pitanju su još dvije naknade. Jedna je razlika na plaću za parlamentarce koji nisu profesionalno angažovani u PSBiH. Radi se o razlici između plaće koju imaju na radnom mjestu gdje su profesionalno angažovani i plaće koju bi dobijali kao profesionalni zastupnici i delegati.

Druga vrsta naknade koja se predloženim izmjenama uvrštava u Zakon su putni troškovi za dolazak na sjednice domova i radnih tijela državnog Parlamenta, a koji se isplaćuju članovima Parlamenta koji nisu profesionalno angažovani.

Predloženo je da se ove izmjene usvajaju po skraćenom postupku, čime će biti ostavljena mogućnost i ostalim zastupnicima i delegatima da utiču na konačan tekst izmjena.

Podsjećamo, u prošlom sazivu PSBiH su ukinute dvije vrste naknada i to "bijeli hljeb" i jubilarne naknade. Također, visina naknada za učešće u komisijama i odborima ograničena je na 475 KM i to samo pod uvjetom da se sjednice tih tijela održavaju izvan radnog vremena. Ukoliko se sjednice održavaju u toku radnog vremena, njihovi članovi nemaju pravo na naknadu.