Novoizabrani načelnik Hasan Tanović posjetio je Općinu Novo Sarajevo, gdje ga je primio aktuelni načelnik Nedžad Koldžo. Nakon završene posjete, Koldžo je kazao da su se u razgovoru fokusirali na usvajanje budžeta Općine za 2021. godinu.

- Ostavljam izuzetno uspješnu i odgovornu administraciju koja je svojim radom, zajedno sa mnom, u prethodnom periodu postigla zapažene rezultate o čemu svjedoči i niz nagrada koje smo dobili. Što je najvažnije svom nasljedniku ostavljam stabilan budžet u ovom vremenu teške ekonomske krize izazvane posljedicama pandemije koronavirusa. I pored toga, Općinskom vijeću sam proslijedio Prednacrt budžeta Općine za 2021. godinu u iznosu 20 miliona i 365 hiljada maraka, čije usvajanje se čeka do kraja godine kako je to zakonom određeno. Predloženi Prednacrt za 2021. godinu je u odnosu na 2020. godinu veći za 695 hiljada maraka – ističe Koldžo. 

Ovdje je bitno istaći, dodaje Koldžo, da su na kraju godine uspjeli naplatiti značajna sredstva koja su se vodila u dugotrajnim sudskim postupcima, što je u konačnici značajno pozitivno utjecalo na projekciju budžeta za 2021. godinu.

- U budžetu smo predvidjeli i ostavljamo ostvareni prihod za početak realizacije svih velikih i kapitalnih projekata koji su dio Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine, a koja je usvojena zajedno sa građanima. 

To su sve projekti koji treba da nastave dinamičan razvoj Novog Sarajeva, a neki od projekata su izgradnja dječijeg igrališta u Varaždinskoj ulici za koje je planirano 600 hiljada maraka. Sredstva su osigurana i za početak aktivnosti na uspostavi sportsko-rekreativne zone u Velešićima za šta je u ovoj fazi predviđeno 150 hiljada maraka, s obzirom na činjenicu da smo sredinom prošle godine od državnih vlasti dobili povrat vlasništva nad kasarnom "Šemso Baručija" i strelištem. Radi se o projektu koji treba da se realizuje narednih nekoliko godina – kaže Koldžo.

Za izgradnju urbanog parka nacionalnih manjina ostavljeno je 350 hiljada maraka. Za prvu fazu realizacije projekta Smart-City u Vilsonovom šetalištu planirano je 100 hiljada maraka, dok je za izgradnju Centralnog spomen-obilježja planirano 580 hiljada maraka. U naselju Grbavica predviđena je izgradnja četvrtog Centra za zdravo starenje za šta je ostavljeno 450 hiljada maraka. Za početak gradnje novog objekta OŠ "Pofalići" planirano je 650 hiljada maraka, a za investicije za energetsku efikasnost objekata 240 hiljada maraka. Za održavanje cesta na području Općine Novo Sarajevo u budžetu za 2021. godinu planirano je 980 hiljada maraka. Za sanaciju stambenog fonda i zaštitu životne sredine 395 hiljada maraka, što obuhvata sufinansiranje sanacije liftova u objektima kolektivnog stanovanja. Za program izdataka za prirodne i druge nesreće planirano 490 hiljade maraka, nabraja Koldžo šta ostavlja da se realizuje u narednom periodu i za što su osigurana sredstva u predloženom budžetu Općine.

Načelnik dodaje da je ponosan šta ostavlja svom nasljedniku, a najvažnija je Strategiju razvoja sa projektima koji su dio Dokumenta okvirnog budžeta 2021-2023. godina. 

- Zato me čudi izjava mog nasljednika Hasana Tanovića, "da će sve učiniti da osigura adekvatne prihode koji će nadoknaditi smanjenje budžetskih sredstava i time omogućiti postepeni razvoj". Čudno je to reći da će Općina koja je imala najdinamičniji razvoj u proteklih desetak godina sada krenuti u postepeni razvoj. To kao da znači usporavanje razvoja Općine i mislim da to ne podržava ni Strategija razvoja, a ni građani to ne bi željeli, jer ono što su nadležnosti lokalne samouprave se moraju raditi i provoditi – kaže Koldžo. 

Općina Novo Sarajevo je izdvajala najviše sredstava u Kantonu Sarajevo i državi za stipendiranje đaka i studenata.

- Provodimo sedam aktivnih politika zapošljavanja, značajna sredstva izdvajamo za brigu o socijalnim kategorijama društva, porodiljama i mladima, boračkoj populaciji i njegovanju kulture sjećanja. Posebnu pažnju smo posvetili afirmaciji sporta, razvoju kulture i obrazovanja. Značajna sredstva svake godine se izdvajaju za  komunalne, infrastrukturne i saobraćajne projekte, što se ni u kom slučaju ne bi smjelo mijenjati jer sve to predstavlja pozitivne prakse u razvoju Općine i unapređenja života naših sugrađana. Iskreno se nadam da će se ovakav razvoj Općine Novo Sarajevo nastavit i moj nasljednik - zaključuje Koldžo.