Prema njegovim riječima, taj zaključak je proslijeđen Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo i on treba da bude na sjednici kada se bude usvajao rebalans budžeta.

- U četvrtak ćemo imati hitnu sjednicu Skupštine KS i tada bi trebala da bude realizirana ova inicijativa, da se umanje sredstva političkim strankama u visini od 50 posto dok traje pandemija koronavirusa. Također je inicijativa otišla prema Vladi KS da pripremi odluku kojom će se sredstva za učešće u upravnim i nadzornim odborima smanjiti na jednu KM - naveo je Dević.

Izrazio je nadu da će Vlada KS vrlo brzo napraviti prijedlog izmijenjene odluke i kao takvu je usvojiti i "realizirati ove dvije inicijative koje se tiču ušteda u budžetu Kantona Sarajevo, s obzirom na to da imamo izuzetno veliki pad prihoda".