Na današnji dan, 22. decembra 2009. godine donesena je presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetu "Sejdić-Finci" koja je bila prva u nizu od četiri presude (Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku), kojima je utvrđeno postojanje sistemske diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine, kao i u nizu zakona koji ustav koriste kao pravni osnov.

Povodom desetogodišnjice donošenja presude Sejdić-Finci predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u saopćenju naglašava da  Bosna i Hercegovina, "nažalost,  kroz svoje zakonodavne organe vlasti nije uspjela da implementira ovu presudu i druge vezane presude Evropskog suda za ljudska prava".

Ako pri tome uzmemo u obzir da je diskriminacija na etničkoj osnovi izvedenica rasne diskriminacije, kako je to utvrđeno u presudi Sejdić-Finci, onda se svi zajedno trebamo zapitati u kakvoj to zemlji živimo.  Ako tome pridodamo, da je presudi Zornić utvrđeno nepostojanje stvarne političke demokracije, odnosno da ne postoji jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine, onda se također moramo zapitati da li je sadašnji politički sistem odgovarajući za sve građane ove zemlje, navodi se u saopćenju. 

Komšić podsjeća na Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji od 29. maja 2019. godine, u kojem jasno stoji da etnička pripadnost i mjesto prebivališta kojima se uređuje status građana u izbornim procedurama i donošenju odluka, nije u skladu sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, što veoma rječito govori da sadašnji izborni sistem nije usklađen sa europskim standardima.

Zato se Bosni i Hercegovini nalaže u presudama Europskog suda za ljudska prava i Mišljenju Evropske komisije da izmjeni svoj ustavno-pravni sistem na način da se obezbijedi i garantira jednakopravnost svih građana zemlje. To je jedini ispravan put ka euro-atlantskim integracijama, posebno prema kandidatskom statusu za Evropsku uniju. Zato na današnji dan, ove neslavne desetogodišnjice formalno-pravnog utvrđivanja postojanja sistemske diskriminacije u Bosni i Hercegovini, pozivam sve političke aktere da izmijenimo i uskladimo sve sporne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, kao i pratećih zakona, te na taj način pošaljemo nedvosmislenu poruku da ova zemlja zna i može zaštititi ljudska prava i temeljne slobode, onako kako to nalažu europski standardi, navodi se u saopćenju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića.