"Neka se primjena više ne odgađa" 

- Ne možemo mi tumačiti izmjene Zakona o PIO-u, za to su plaćeni službenici Federalnog zavoda za penzjsko i invalidsko osiguranje. Svakodnevno nam se veliki broj boraca obraća zbog toga jer u PIO-u ne znaju da im objasne da li ispunjavaju uvjete za penziju, ljudi su očajni. Mi nismo stručni da ljudima tumačimo zakon. Novi Zakon o PIO-u je donesen 2018. godine, a kojim su borci bili diskriminirani evo tri godine. Sada je to ispravljeno i izmjene nisu ogromne da ih službenici PIO-a ne znaju protumačiti. Izmjene su male i ne vidimo razloga za nespremnost uposlenika Zavoda PIO. Neka se primjena više ne odgađa, ti ljudi su dosta čekali, a i zašto bi ako imaju sve uvjete za odlazak u penziju - govori nam Krkalić.

Dodaje kako se ova situacija mora što prije riješiti.

- Imam 34 godine radnog staža i tri i po godine ratnog staža, navršio sam 58 godina života, a u Zavodu PIO FBiH mi ne znaju reći da li imam uvjete za odlazak u penziju. Toliko sam razočaran, nemam više kome da se obratim. Ko ozebli sunce sam čekao da izmjene stupe na snagu. Kako god, ja više nemam ni života ni snage da radim, pa šta bude, a koliko je ovakvih kao ja? Zar je moguće da ljudi u PIO-u ne znaju protumačiti zakon - govori nam razočarano jedan od demobilisanih boraca koji se obratio redakciji Faktora.

VEZANI TEKST - Na snazi izmjene Zakona o PIO-u, borci imaju nedoumice o primjeni, evo šta kažu u Zavodu

Podsjećamo, usvojenim izmjenama Zakona o PIO-u vrijednost boda za obračun posebnog staža sa 0,5 povećan je na jedan. I ovi bodovi će biti od koristi demobilisanim borcima koji su tokom radnog odnosa bili na minimalcu.

Sa 58 godina života i 40 godina penzijskog staža u penziju 

Zatim, osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Dakle, osoba koja ima 40 godina penzijskog staža, tri i po godine učešća u odbrani, tj. sedam godina posebnog staža, njemu se umanjuje uvjet za starosnu penziju za sedam godina, što znači da može ostvariti pravo na penziju sa 58 godina života.