Općina Centar dala je odbijenicu Centralnoj banci BiH da svoj objekat gradi na lokalitetu Hastahane na osnovu mišljenja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je dala negativno mišljenje o gradnji objekta zbog Historijskog urbanog krajolika Sarajevo. 

Centralna banka je na to uložila drugostepenu žalbu, odnosno žalbu je uputila Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

VEZANI TEKST - Gdje bi se mogao graditi objekat Centralne banke BiH u blizini SCC-a?
 

Kantonalno ministarstvo uvažilo je žalbu CBBiH, te je postupak Općini Centar vratila na ponovno odlučivanje. 

Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja izbjeglo je dati presudu u ovom slučaju vraćajući postupak na početak, a ukoliko ovo ministarstvo donese presudu u korist jedne ili druge strane, slučaj bi najvjerovatnije mogao završiti na sudu gdje bi u sporu bili ovo ministarstvo i strana koja je dobila negativan odgovor, odnosno presudu od ministarstva.

- Ukoliko ponovo Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dođe upit u vezi s izgradnjom Centralne banke BiH na lokalitetu Hastahane, dobit će isti odgovor, što znači da Centralna banka neće moći graditi objekat na lokalitetu Hastahane - kategoričan je predsjedavajući ove komisije Faruk Kapidžić.

Općina Centar je nakon što je uvažila mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o izgradnji CBBiH na lokalitetu Hastahane, Centralnoj banci ponudila zamjensku lokaciju iza Sarajevo City Centra (SCC) na Marijinom Dvoru.

 

Ranije je i CBBiH ponudila sporazum Općini Centar da se objekat Centralne banke gradi na drugoj lokaciji na Marijinom Dvoru, što je Općina Centar i prihvatila. 

Međutim, na ovoj lokaciji problem predstavlja regulacioni plan Kvadranta B, zbog čega je CBBiH odustala od te lokacije iako su prvobitno pristali na to. 

O regulacionom planu Kvadranta B odlučuje Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

- Regulacioni plan Kvadranta B je problematičan plan i pitanje je hoće li se ikada riješiti i usvojiti - kazao je Kapidžić.