Ovo tijelo, koje čini 18 lidera iz svjetske akademske zajednice i civilnog društva iz 15 zemalja sa šest kontinenata, usmjerava rad nacionalnih i regionalnih SDSN mreža kao i Sekretarijata UN SDSN u kreiranju i realizaciji vizije, proširivanju sveukupne strategije, izradi programa i strategiji finansiranja programa mreže.

UN SDSN mreža je utemeljena 2012. godine pod vodstvom Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija s ciljem mobiliziranja lidera akademske zajednice, biznisa, civilnog društva i drugih razvojnih organizacija na promociji i izgradnji rješavanja problema održivog razvoja u okviru održivih razvojnih ciljeva (SDG – Sustainable Development Goals) i Agende 2030. godne.

Danas SDSN mrežu čini više od 1.700 organizacija, u najvećoj mjeri univerziteta, iz 140 zemalja sa uspostavljenih 50 nacionalnih i regionalnih mreža, saopćila je Fondacija društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo.