- Danas sam uputio zastupničku inicijativu prema Skupštini KS, da se prolongira početka nastave u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, kako bi učenici u Kantonu Sarajevo mogli uživati u zimskim sportovima i aktivnostima na planinama tokom zimskog raspusta - napisao je Kenan Magoda.

Nejasno je za koliko bi Magoda prolongirao početak nastave s obzirom na to da snijega još uvijek nema ni na planinama koji je preduvjet za uživanje u "zimskim sportovima".