Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović izražava krajnju zabrinutost zbog nezamislivog i bahatog ponašanja i postupka banjalučkog advokata i počasnog predsjednika Advokatske komore entiteta Republika Srpska Jovana Čizmovića, koji je tokom obavljanja službene dužnosti fizički nasrnuo i ošamario najstariju advokaticu u Bosni i Hercegovinu, 85-godišnju Melihu Filipović, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednice Mahmutbegović.

- Zar je moguće da se jedan advokat i ujedno počasni predsjednik Advokatske komore osjeća tako snažno i iznad zakona da u toku obavljanja službenog postupka i u prisustvu više službenih lica kao svjedoka tako brutalno i ponižavajući fizički nasrne na kolegicu i da se nakon toga ponaša kao da se ništa nije desilo, pokušavajući čitav događaj toliko relativizirati da se to graniči sa evolutivnim razvojem čovjeka kao civilizovanog i humanog bića - navodi se u reagiranju.

Mahmutbegović, istovremeno, upozorava kako "sistem ne smije i ne može biti u službi pojedinca ili određene grupe, očito povlaštenih lica, već mora štititi i zaštititi sve građane, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu, rasnu, spolnu i bilo koju drugu opredjeljenost i orijentaciju. Mora ih zaštititi od osoba kao što je Jovan Čizmović i takve i slične osobe procesuirati u skladu sa najboljom sudskom praksom demokratskih država, zemalja-članica Evropske unije".

Potpredsjednica FBiH podsjeća  da je to unija država kojoj teži i u čijem članstvu se Bosna i Hercegovina vidi - moderna, demokratski uređena država koja počiva na vladavini prava i država ravnopravnih naroda i građana na svakom njenom pedlju.

Usto se pita - Kakvu to poruku šalje sistem i najviši predstavnici društveno-političkog sistema entiteta RS-a kada se ovakav napad i ugrožavanje sigurnosti može desiti vršiocu javnog ovlaštenja i to javno i u prisustvu svjedoka? "Šta tek onda građani i tradicionalno ugrožene kategorije stanovništva, kao što su pripadnice ženskog spola mogu očekivati od tog istog sistema?"

Mahmutbegović u tom kontekstu poziva Željku Cvijanović, predsjednicu entiteta RS da javno osudi ovakvo ponašanje osobe koja bi trebala biti moralni i profesionalni primjer dostojanstvenog obnašanja časne advokatske profesije, te da poduzme sve što je u njenoj ingerenciji da se ovakvi i slični slučajevi blagovremeno preveniraju, svi građani, sa posebnim akcentom na zaštitu pripadnica ženskog spola u kontekstu sveprisutnog nasilja nad ženama, maksimalno zaštite, a počinioci poput Jovana Čizmovića adekvatno kazne.

- Također pozivam Ministarstvo unutrašnjih poslova entiteta RS-a da me informiše o poduzetim koracima na rasvjetljavanju ovog sramotnog čina, da adekvatno postupe prema Čizmoviću, te najstarijoj advokatici u Bosni i Hercegovini i vršiocu javnog ovlaštenja Melihi Filipović pruže neophodnu zaštitu i sigurnost uz osiguranje neometanog i nepristrasnog rada pravosudnih organa i instanci - navodi potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.