- Danas zakazana Konstituirajuća sjednica Doma naroda FBiH je u svom dosadašnjem toku pokazala da nema poteškoća. Dodjeljeni su mandati delegatima, položena zakletva. Verificirani su mandati za 79 delegata, sa jednim delegatom će to biti naknadno učinjeno. U toku je pauza jer moramo konstituirati klubove naroda i na tim klubovima dobiti nominacije za predsjednike klubova i njihove zamjenike. I trebamo dobiti imena za predsjedavajućeg Doma naroda i dopredsjedavajuće što trebamo danas obaviti.

Napomenuo sam da što se tiče grupa klubova da trebaju izvršiti nomiminacije za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH kako to nalažu pravima po novom Izbornom zakonu. Taj dio posla, nadam se da će danas biti završen i da ćemo već danas moći Centralnoj izbornoj komisiji BiH te nominacije uputiti na daljni postupak i provjeru - kazao je Martinović.

Dodaje kako bi danas trebalo obaviti i dio posla koji se odnosi na predlaganje delegata za Dom naroda Parlamenta BiH koji se biraju iz reda hrtvaskog i bošnjačkog naroda.

- Što se tiče tog dijela posla, treba CIK BiH obaviti određene provjere. Njima će biti potrebno određeno vrijeme za provjere. Dakle taj dio posla nećemo danas sigurno obaviti. Planirali smo da bi do 26. trebali od CIK-a utvrđene liste kandidata za Dom naroda BiH, pa da bismo 27. januara imali nastavak ove sjednice i tu izvršili naše obaveze, glasanje za delegate i time bismo okončali konstituirajuću sjednicu. Tog 27. januara ćemo zakazati i vanrednu sjednicu na kojoj bi se našao Prijedlog budžeta FBiH za 2023. godinu - rekao je Martinović i dodao: 

- Pretpostavljam da će danas delegatske grupe iz sva tri konstitutivna naroda uputiti svoje nominacije za predsjednika i potpredsjednike FBiH. Mi trebamo zaprimiti te kandidatske liste i proslijediti ih CIK-u koji ih treba provjeriti i nakon toga vratiti nama a mi ih proslijediti Zastupničkom domu FBiH.

Taj dom utvrđuje jedinstvenu listu kandidata i prosljeđuje je CIK-u i tek onda se otvara proces po kome bi se Zastupnički dom trebao očitovati, glasati. Ukoliko to u prvom krugu prođe uspješno mi bismo imali obavezu to potvrditi u ovom Domu. Time bi taj dio posla bio završen.

Dotakao se i budžeta.

- Mi smo Prijedlog budžeta FBiH za 2023. godinu dobili 30. decembra prošle godine što je pomalo za nas neuobičajeno. Parlament se ponovo dovodi u poziciju da nešto mora raditi navrat-nanos. Nadamo se da će prijedlog budžeta dobiti podršku Zastupničkog doma, time se i nama otvara mogućnost da razmatramo budžet. Ako ne dobije podršku u Zastupničkom domu, onda je jedina mogućnost donijeti odluku o privremenom finansiranju - rekao je Martinović.

Javnosti se obratio i HDZ-ov delegat Damir Džeba.

- Što se tiče kapaciteta Hrvata u Domu naroda FBiH, klub hrvatskih zastupnika ima kapacitet na način da smo sa 22 glasa smo jednoglasno izabrali i vodstvo kluba i ono što mi je prije svega zadovoljstvo jeste da smo jednoglasno dali podršku Lidiji Bradari u proceduri nominiranja za predsjednicu Federacije BiH - rekao je Džeba, te dodao:

- Jednoglasan je prijedlog i da Tomislam Martinović bude naš predsjedavajući Doma naroda. Mi smo danas završili jedan dio procesa konstutiranja, sad nam predstoji izbor rukovodstva i privremenih tijela za izbor i imenovanja i dio koji se tiče proračuna kako bismo u ovom mjesecu usvojili proračun koji je predložila Vlada Federacije BiH.

Nije mogao potvrditi, ali ni negirati na pitanje novinara da li HDZ i "Osmorka" imaju dogovor oko četvrtog kanditata.

- Kandidirali smo četiri imena koja je predsjednik Čović rekao javnosti - istakao je.