-  Veliki broj građana i građanki prepoznao je iskrenost i požrtvovani rad članova ove političke organizacije, kao i otvorenost i interesovanje za probleme i potrebe običnog građana. Sve veći broj onih koji se učlanjuju u SDBiH su upravo ljudi koji su kroz život djelovali vođeni idejom socijaldemokratije, nekadašnji članovi SDP-a. Kako su i sami istakli, SDBiH vide kao priliku da kao aktivisti vođeni kroz ideju socijaldemokratije aktivno i ravnopravno djeluju, i svojim angažmanom pomognu da se ideje i politike socijaldemokratije vrate običnom čovjeku.

U sklopu akcije koju su organizovali Socijaldemokrati BiH "Kakvo želiš Sarajevo" svakodnevno se komunicira sa građanima i građankama, gdje je glavni cilj i plan da u zajedničkoj komunikaciji usvoje adekvatne i kvalitetne preporuke, te u skladu sa tim poboljšaju i nadograđuju programe vezane za rješavanje problema u lokalnim zajednicama i općinama - navode iz SDBiH Sarajevo.