Partneri Svjetskog dana djeteta s ciljem skretanja pažnje na probleme najmlađih, svakog 20. novembra organizuju aktivnosti kojima nastoje povećati svijest o zlostavljanju i nasilju prema djeci te podstaknuti poštovanje prava djeteta i prevenciju njihovog zlostavljanja.

Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda univerzalni je dokument posvećen djeci te izraz potrebe da im se osigura posebna zaštita i briga, obzirom da postojeći sistem zaštite prava i sloboda građana na međunarodnom planu nije bio dovoljna garancija i za zaštitu prava i interesa djece.

S ciljem boljeg razumijevanja sve djece, Generalna skupština UN-a na današnji dan 1959. godine usvojila je deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. i "Konvenciju o pravima djeteta". Ovaj datum se od tog dana u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan djeteta.