Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini štampa međunaordnu potvrdu o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti, bez obzira u kojoj je boji (bijeloj ili zelenoj) i Biro ih distribuira prema društvima za osiguranje, svojim članicama.

Kako je za Faktor objasnila Samira Zijadić, direktorica Biroa zelene karte u BiH, to je pojednostavljena procedura, budući da je stari format zelene karte u upotrebi od 1949. godine i prilično je zastario.

Međutim, zbog niza zakonskih propisa koji regulišu osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjenje trećim licima, osiguranici u BiH ne mogu sami štampati zeleni karton, već ga i dalje mogu direktno preuzimati od svojih društava za osiguranje, zajedno sa policom osiguranja.

- Takav dokument, IMIC kako ga mi zovemo, što je skraćenica od International Motor Insurance Certificate, je dokument kojim se dokazuje postojanje obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i garancija i da će šteta koji eventulano napravite u inostranstvu biti plaćena od vašeg osiguravajućeg društva – objasnila je.

Kako je kazala Zijadić, veliki broj biroa zelene karte, u 48 zemalja koji čini Sistem zelene karte, prešao je na ovaj dokument, dok neki biroi i dalje izdaju samo zelenu kartu.

- Sada uporedo imamo važenje tog dokumenta i u zelenoj i u bijeloj boji. Sve naše policijske strukture su o tome obaviještene i to funkcioniše već dva mjeseca bez ikakvih problema. Društva koja imaju na zalihama zelenih karti, onih prethodnih preuzetih od Biroa, mogu i dalje da ih izdaju do isteka zaliha. Nema potrebe da se mijenja dok ih ne potroše, te će jedno vrijeme za teritorij BiH biti validne i zelene i bijele karte – istakla je.

Zijadić je dodala kako je Biro zelene karte u BiH nadležan za štampu i distribuira kartone svojim članicama - društvima za osiguranje koji se bave poslovima obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, a na teritoriji cijele BiH trenutno članstvo čine 24 osiguravajuća društva.