Smatra da oni nemaju niti pravnu, niti bilo koju drugu utemeljenost, osim što imaju neku političku težinu da jedan dio BiH izražava svoje nezadovoljstvo radom jedne od institucija BiH koja se zove Ustavni sud.    

- Prema tome, smatram da je ovo zapravo još jedna politička igranka, da tako kažem, gospodina Dodika u smislu ujedinjenja političkih faktora iz manjeg bh. entiteta. Smatram da će to nakon 60 dana, koliko su sami sebi ostavili rok, biti jedna prošlost - naveo je Mehmedović.

Poslanici stranaka sa srpskim predznakom u Narodnoj skupštini RS usvojili su sinoć osam zaključaka, kojima entitetski parlament, između ostalog, obavezuje predstavnike RS-a u institucijama BiH da predlože u Parlamentranoj skupštini BiH usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.

Također, obavezali su predstavnike RS-a u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu te poništenja "sporne" odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrendom zemljištu.

Za zaključke, koji su prihvaćeni nakon cjelodnevne rasprave, glasala su 72 poslanika, protiv su bila dva, a sa isto toliko glasova usvojena je i "Informacija o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH".