- Ukupni broj testiranja 8.473. Kada govorimo o potvrđenim slučajevima po kantonima, najviše slučajeva imamo u HNK (215), Tuzlanskom kantonu (82) i Kantonu Sarajevu (90). To su kantoni koji prednjače. U našem bolničkom sistemu imamo 69 pacijenata, dok na respiratoru imamo devet osoba. Inače, u FBiH i dalje raste broj oporavljenih, tako da smo sad trenutno na 84 oporavljena. Imamo 28 potvrđenih smrtnih slučajeva – kazao je Čerkez.

Devetnaest preminulih pacijenata je pripadalo starosnoj kategoriji iznad 65 godina. Dodao je da su rađene određene analize, u okviru kojih su uzete evropske zemlje – Engleska, Italija, Njemačka, Francuska i Albanija od zemalja iz regije koja ima relativno stabilno stanje.

- Od 20. dana od 100. potvrženog slučaja u svim ovim zemljama je došlo do naglod eksponencijalnog rasta, dok je BiH zadržala taj linearni rast. To je vrlo važno naglasiti, isto kao što je da nakon desetog smrtnog slučaja u ovim zemljama evropskim je dolazilo do naglog rasta, dok u BiH imamo jedan kontinuirani linearni rast – pojasnio je Čerkez.

Dodao je da, kada je u pitanju obolijevanje na 100.000 stanovnika, je u FBiH ta brojka 28 na 100.000 stanovnika, dok je u entitetu RS 36,17 na 100.000 stanovnika.

- Ako se poredimo sa susjednim zemljama, možemo reći da smo značajno bolji u Hrvatsku koja ima 42, Srbija 90 i Njemačka, jedna zemlja za koju smatramo da je dosta dobro odgovorila, ima 99 na 100.000. Ove mjere su dale dobre rezultate. Ono što stalno ponavljam i najbitnije je da nismo imali taj inicijalni udar na zdravstveni sistem i nismo imali veliki broj oboljelih u jednoj kratkoj fazi koja bi nas vodila tri ili četiri mjeseca u stabilizaciji, možda i duže. Sada kontroliramo to. Cilj nam je da popustimo u narednom mjesecu mjere, da uradimo dobru analizu koje će se to mjere moći popustiti, da ih predložimo i da to pratimo, da ostanemo u ovom linearnom rastu i dalje, da nam se ne bi desilo da u septembru imamo taj drugi udar, gdje bi imali negativnu situaciju – izjavio je Čerkez.

Situacija se, dodaje, pratiti cijelo ljeto, te će se na osnovu toga i reagirati, a naredne sedmice će se gledati koje mjere se mogu popuštati.

- Shvatamo da je i našem stanovništvu izolacije previše. Pokušat ćemo da nađemo modalitete da ne uđemo u neke rizike, ali da krenemo sa laganim popuštanjem – pojasnio je Čerkez.

Zamjenica premijera Federacije BiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević kazala je, govoreći o rebalansu Budžeta FBiH za 2020. godinu, kazala da je jutros održana sjednica Kriznog štaba, na kojoj je potvrđeno važenje svih naredbi.

- Prateći sve analize koje se rade, dobro smo analizirali. Rekla bi da smo iskazali jednu zahvalnost ljudima koji su na vrijeme prepoznali potrebu restriktivnih mjera – izjavila je Milićević.

Dodala je da je Vladi FBiH prioritet zdravlje građana, ali da je važno i funkcioniranje sistema i ekonomije.

- Svjedoci ste u posljednje vrijeme različitih inicijativa, razmatranja, aktivnosti i predlaganja nekih zakonskih rješenja, na koje Vlada u ovom trenutku pokušava mnaći održiv odgovor. Rebalans Budžeta za 2020. godinu je upravo to. To je politika Vlade na sva zbivanja – kazala je Milićević.

Obavijestila je javnost da "u ovom trenutku imamo vrlo neobičnu situaciju, koju do sada nismo imali".

- Istvoremeno nam se dešava pad prihoda kojeg je teško predvidjeti, i s druge strane potreba odgovora Budžeta na izazove, odnosno na poremećaje u svim segmentima društva. U tom smislu smo pokušali tražiti rješenja, odnosno pratiti kakve su to projekcije i koji su to makroekonomski parametri u svijetu i šta se to kod nas može očekivati. Mi smo mala otvorena ekonomija koja nije imuna na sva dešavanja. U tom smislu naše projekcije kažu da će pad privatne potrošnje pasti. To znači da je to rezultat gubitka posla, smanjenja plaće i da je to rezultat smanjenog priliva doznaka iz inostranstva. Istovremeno je javna potrošnja jedina koja održava sistem u životu. Sve naše projekcije smo radili na tom osnovu – kazala je Milićević.

Dodala je da su investicije oko 20 posto BDP-a investicija, a da je od tih 20 posto četiri petine investicija privatne investicije.

- Projekcije su da će se tu desiti drastičan pad. Jedna četvrtina nije dovoljna da bi održala stopu i sve ono što mi u ovom trenutku očekujemo i nadamo se da taj pad bude manji od pet posto. Ako bude veći od pet ili ako bude na pet posto, uspjeli smo. To znači da mi u ovom trenutku imamo projekcije pada prihoda od poreza i to je najveći prihod, otprilike 15 posto, i moram reći da smo još uvijek optimistični. Porezi za prvi kvartal su dobri i to je nešto što je trend iz 2019. godine. Onda se naglo zaledila ekonomija u svijetu, pa samim tim i u FBiH. Očekujem da će se smanjenje prihoda, zavisno od mjeseca, zadržati negdje na 17 ili 18 posto do kraja godine. Naše projekcije kažu da ćemo po tom osnovu imati manji prihod i od PDV-a. Mi smo to izračunali i bili bi sretni da to tako bude, a to je 158 miliona – kazala je Milićević.

Kada je u pitanju gubitak radnih mjesta, čak i onih povremenih, FBiH će imati smanjen priliv u penzijskom osiguranju za 315 miliona KM.

- I to je opet 15 posto od očekivanih i planiranih za 2020. godinu. To znači da su ugrožene isplate penzija. I onda kaže politika Vlade i naš zakon kojeg smo uputili u parlamentarnu proceduru da se to ne smije desiti. Ne smije se desiti jer mi garantiramo isplatu penzija na zadržanom nivou prije proglašenja stanja nesreće. Također kažemo da se ne smije dovesti u pitanje minimum egzistencije, odnosno da se mora osigurati minimalna plaća na prostoru FBiH i tu Vlada kaže da mi kao Vlada predlažemo zakonsko rješenje, gdje ćemo za veliki broj uposlenika, čak su naše projekcije da je to 350.000 uspolenih, subvencioniramo, odnosno FBiH plaća minimalne doprinose na minimalnu plaću. Razliku koja bi se trebala desiti, odnosno koja bi se trebala isplaćivati očekujemo, a to u zadnje vrijeme i pratimo da se pojavljuju određeni modaliteti pomoći za takve ljude, podršku nižih nivoa vlasti – pojasnila je Milićević.

Tekući prihodi i rashodi FBiH su po prvi put u posljednjih sedam godina u deficitu, a taj deficit iznosi 780 miliona KM.

- Naš odgovor na to mora biti da mi nađemo sve moguće rezerve, a to su suficiti prethodnih godina, posebni prihodi koji se nalaze u Budžetu. Sve to kad se angažira, mi moramo se dodatno zadužiti u FBiH za 790 miliona – izjavila je federalna ministrica finansija.

Podsjetila je javnost da je to zaduženje u 2020. godini, prije proglašenja prirodne nasreće, planirano u iznosu od 585 miliona KM, a sada je planirano na 1.375.000.000 KM.

- Izvori su naravno krediti. Ne zadužuje se za neke stvari, samo za saniranje posljedica prirodne nesreće u zdravstvenom i ekonomskom dijelu. Zato mislim da je vrijeme da ono što je uradila FBiH, napravila rebalans, da je vrijeme da to urade i kantoni i općine. Kantonima su okviru svih ovih aktivnosti osigurali isti tretman, odnosno pristup ovim sredstvima kao što to ima i FBiH. Podijelili smo i odgovornosti, i kredit od MMF-a, ali moramo znati da je to kredit. On se mora vratiti. Prema sadašnjim uvjetima taj kredit je na pet godina, grejs period je na tri godine, a kamatna stopa je po tržišnim uvjetima 1,05 posto. I to ćemo svi zajedno vraćati – pojasnila je Milićević.

Federalna ministrica finansija je kazala da je ukupan iznos Budžeta veći za 11 posto, što je rezultat svih potreba.