Tako je prije nekoliko dana Miloš Lučić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, bio u posjeti rafting parku Tara.

Pokušali smo provjeriti u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice da li je bio u službenoj posjeti rafting kampu Tara ili je riječ o privatnom putovanju. Nakon nekoliko poziva nismo dobili odgovor, a potom su nam rekli da pošaljemo upit pisanim putem. Odgovor nismo dobili ni nakon toga.

Naime, ministar Lučić u posjeti rafting kampu Tara bio je 30. maja. Od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela zatraženo je da se od Sarajeva do kampa i nazad obezbijedi patrola lokalne policije. Za ovu posjetu ministar je koristio službeni automobil.