Riječ o tijelu koje broji 20 članova i isto toliko zamjenika, a koje je do sada imenovalo VIjeće ministara BiH.

Zadatak ovog odbora je unapređenje saradnje između privatnog i javnog sektora, a sve u cilju efikasnijeg uvoza i izvoza. Odbor ima posebnu ulogu da osigura da glavni javni i privatni akteri budu konsultovani i uključeni u pripremu i provođenje reformi čiji je cilj olakšavanje trgovine na nacionalnom nivou.

U Ministarstvu Saše Košarca zahtjev za preuzimanje nadležnost od Vijeća ministara pravdaju bržim popunjavanjanjem članstva, a kako bi ovo tijelo moglo nesmetano da funkcioniše.

- Članovi i njihovi zamjenici rade u institucijama različitih nivoa, Bosne i Hercegovine, institucijama RS-a i FBiH, Brčko Distrikta, Vanjskotrgovinske komore BiH, Privrednih komora entiteta i Brčko Distrikta. Dakle, članstvo u Odboru ima veći broj osoba koje promjenom određenog radnog mjesta ili napuštanjem inistitucije koja ih je predložila u Odbor gube svojstvo člana ili zamjenika člana Odbora - navodi se u obrazloženju Ministarstva.

Kako su dodali, svaka promjena u članstvu odbora iziskivala bi Odluku Vijeća ministara, za šta je, ističu, potrebno mnogo vremena.

- Za to vrijeme Odbor bi bio u situaciji da zbog nepotpunog članstva otežano izvršava nadležnosti zbog kojih je i uspostavljen ili čak da ih ne može uopšte izvršavati - tvrde u Ministarstvu.

Šarović: To je nadležnost Vijeća ministara

Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović kaže za CAPITAL da s obzirom na to da su članovi tog tijela predstavnici i Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za indirektno oporezivanje i drugih institucija da je sasvim logično da ih imenuje Vijeće ministara, a ne Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

On kaže da u njegovom mandatu nije bilo problema sa funkcionisanjem ili zato što je Vijeće ministara imenovalo članove Odbora za olakšavanje trgovine BiH.

- Za vrijeme mog mandata radili smo u jednom normalnoj radnoj atmosferi i sve odluke koje smo donosili bile su implementirane - rekao je Šarović.