- U tu svrhu kontinuirano se razmjenjuju informacije sa nadležnim međunarodnim organizacijama kako bi u slučaju potrebe, u skladu sa zakonskim propisima i raspoloživim kapacitetima, BiH mogla adekvatno da pruži pomoć državljanima Ukrajine koji eventualno zatraže zaštitu u našoj državi - navedeno je u saopćenju ministarstva.

Za ovu namjenu Ministarstvo sigurnosti BiH raspolaže smještajnim kapacitetima u Azilantskom centru Delijaš kod Trnova, koji je u potpunosti funkcionalan i opremljen za ovu namjenu. Također, na raspolaganju je i Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac koji je u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Navedeno je kako do sada nije bilo zabilježenih ulazaka u BiH i zahtjeva za međunarodnu pomoć od državljana Ukrajine.