U okviru Ministarstva formirane su radne grupe koje su zadužene za realizaciju ciljeva programa reformi BiH 2019-2020. S Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH već su provedene određene međunarodne i regionalne aktivnosti u vezi sa sveobuhvatnom kontrolom malog i lakog naoružanja (SALW) te predsjedavanjem stalnom radnom grupom Subregionalne konsultativne komisije Sporazuma o subregionalnogjkontroli naoružanja.

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković podsjeća javnost da je Program reformi BiH prihvatio NATO. Ovaj dokument se smatra u potpunosti operativnim i NATO očekuje od BiH njegovu punu implementaciju, odnosno ispunjavanje onoga na šta se BiH obavezala slanjem ovog dokumenta u sjedište NATO-a u Briselu.

-Politički komitet NATO-a je svojim zaključcima od 16. januara 2020. godine, prihvatio predloženi Program reformi BiH, o njemu se predstavnici NATO-a više neće izjašnjavati već će aktivno pratiti njegovu implementaciju - saopćeno je iz MVP-a BiH.

MVPBiH apeluje na sve nadležne institucije u BiH, kojima su dokumentom Program reformi BiH povjerene obaveze i zaduženja za realizaciju zadanih ciljeva, da pristupe provođenju aktivnosti kako bi mogli blagovremeno informisati javnost i nadležne o dostignutim ostvarenjima na predstojećim sastancima zvaničnika BiH i NATO-a.

Ujedno Ministarstvo obavještava institucije koje participiraju u radu Komisije za NATO integracioni proces BiH da Komisija nastavlja sa redovnim aktivnostima iz svog djelokruga rada, te poziva institucije koje su delegirale članove u rad iste da blagovremeno notificiraju ukoliko je došlo do izmjena imena njihovih članova Komisije.