Knjiga "O ljudskim pravima i njihovom kršenju na području općine Srebrenica", autora dr.sc Mirsada Cvrka promovisana je u Bošnjačkom institutu ,a o njoj su uz autora govorili Mirko Pejanović, Suad Arnautović i Rasim Muratović.

Ova knjiga kako je rekao autor ukazuje na značajna kršenja ljudskih prava koja su prisutna i nakon 25 godina od genocida koji se dogodio u Srebrenici.

Najčešća kršenja ljudskih prava koja su još prisutna su između ostalog: pravo na glasanje, pravo na izbore, pravo na imovinska i druga pitanja ,pravo na obrazovanje kad je u pitanju bošnjačka populacija kojoj se ne dozvoljava pravo na bosanki jezik…

Cvrk ističe da ostanak i boravak ljudi u Srebrenci mora biti zasnovan na ekonomiji, te između ostalog predlaže da se formiraju internacionalni fondovi.

-Vlasti moraju zahtijevati otvaranje internacionalnih fondova koji bi omogućili razvojni status Srebrenice na području entiteta Republika Srpska. Kroz te fondove otvorile bi se mogućnosti ekonomskog razvoja, prosperiteta što bi bila dobra osnova za međusobno razumijevanje, toleranciju i suživot-kazao je Cvrk.

Mirko Pejanović je istakao da je knjiga Mirsada Cvrka rezultat istrajnog sistematičnog i višegodišnjeg rada .

Također je naglasio da ima i pedagošku vrijednost te da će dobro doći srednjoškolcima , studentima jer ukazuje šta su ljudska prava u teoriji, a šta u praksi.

Pejanović je naglasio da je Srebrenica planetarni primjer masovnih kršenja ljudskih prava što je dovelo i do genocida .

-Ova knjiga nas čini uvjerljivijim , hrabrijim da istrajemo na ideji univerzalne zaštite ljudskih prava primjereno Bosni i Hercegovini, Srebrenici kao i na toleranciji, zajedničkom životu ravnopravnosti ljudi -naveo je Pejanović.

On je kazao da autor prezentira i ideje šta je moguće učiniti za Srebrenicu.

-To su ideje o specijalnom razvojnom statusu opštine Srebrenica zbog posljedica koje je imao genocid -rekao je Pejanović dodavši da Cvrk predlaže formiranja Međunarodnog fonda , Državnog fonda te fondova u Republici Srpskoj i Federaciji BIH za razvoj Srebrenice , koji bi omogućili povratak.

Suad Arnautović je istakao da je knjiga vrijedno politološko djelo. On je naveo da se autor koristio znanstvenim varijablama uzimajući u obzir etničku pripadnost, religiju, dob, socijalno porijeklo, spol...

Cvrk je naveo je Arnautović došao do rezultata da se ljudska prava krše neovisno od tih nezavisnih varijabli.

-Kao osoba koja je preživjela strahote genocida on je ukazao na još žive primjere kršenja ljudskih prava posebno Bošnjaka I naveo primjere koji su I danas aktuelni.

Pouka ove knjiga smatra Arnautović je da se o genocidu u Srebrenici i kršenju ljudskih prava mora govoriti.

-Ne smijemo šutiti o tome šta se desilo u prošlosti i šta se sada dešava,a ovakva istraživanja trebaju biti dio redovnog procesa edukacije-kazao je Arnautović.