Problem je što prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za žalbe policijskih službenika postoji, ali se čeka na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da je usvoji.

- Ovo je veliki problem. Odbor u drugostepenom postupku rješava sve predmete, odlučuje o svim problemima, o narušavanju prava zaposlenika. Imamo situaciju da ljudi koji su penzionisani ulože žalbu, koja se pak ne rješava i oni ne odu u penziju.

Drugi problem su disciplinski postupci koji su provedeni i na koje je uložena žalba. To stoji i postoji opasnost da ode u zastaru, što nije dobro ako su ti policijski službenici odgovorni za povredu službene dužnosti, a ostanu bez sankcije. Time se narušava i ugled policijskih organa. S druge strane im se ne dopušta da dokažu jesu li krivi ili ne – kazao je Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

On je istakao da su bez Odbora za žalbe zaustavljeni i procesi unapređenja i premještaja koji se ne mogu provesti do kraja jer ih blokira žalba, koja se pak ne rješava, a takvih procesa ima i u SIPA-i, i u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i u Direkciji za koorodianciju policijskih tijela.

Isti je slučaj sa prijemom novog kadra, koji je policijskim agencijama potreban, posebno Graničnoj policiji BiH.

Koliki je značaj Odbora za žalbe, koji odlučuje o pitanjima statusa policijskog službenika, govori i podatak da su samo prošle godine imali i riješili 196 žalbi.

U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine su naveli da Odbor za žalbe nije popunjen pa ne može razmatrati žalbe policijskih službenika u zakonskom roku.

No ovo imenovanje nije jedino koje čeka na Vijeće ministara BiH.

- Veoma bitno je i popunjavanje Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije – nedavno su istakli u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Na čekanju je i prijedlog rješenja o imenovanju članova i zamjenskih članova radne grupe i podgrupa za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina.