Riječ je o projektu koji realiziraju Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Union banka na način da je Federalna vlada za kreditiranje mladih u ovoj godini izdvojila 15 miliona KM, a Union banka deset miliona KM.

Maksimalan iznos kredita 150.000 KM

- Union banka će kao i u prethodne dvije godine, kada smo imali aktuelne akcije stambenih kredita za mlade, izdvojiti dodatna sredstva iz vlastitih izvora u iznosu od 10 miliona KM, tako da će ukupan kreditni fond za stambeno kreditiranje mladih u 2020. godini iznositi 25 miliona KM. Početak nove linije "Stambeni krediti za mlade 2020" planiran je za posljednju sedmicu mjeseca marta, a krajnji rok za predaju zahtjeva je 31.12.2020. godine. Napomenuo bih da postoji mogućnost da se zbog velikog interesovanja planirana sredstva za ovu kreditnu liniju potroše i ranije - rekao je za Faktor Nermin Bašić, voditelj Odjela za poslovanje sa stanovništvom u Union banci.

Dodaje kako za ovaj kredit mogu aplicirati svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine do navršenih 40 godina starosti, a koji kupuju stan ili kuću na teritoriji Federacije BiH. Ukazuje da je maksimalan iznos kredita 150.000 KM.

- Neki od osnovnih uvjeta koje tražioci kredita moraju ispunjavati su da moraju biti punoljetni državljani BiH do navršenih 40 godina starosti, zaposleni na neodređeno vrijeme i to u minimalnom trajanju od šest mjeseci. Minimalno trajanje radnog odnosa uključuje i završeni period probnog rada kod poslodavca koji ispunjava kriterije prihvatljivosti po procjeni banke. Krediti iz ove linije namijenjeni su isključivo za kupovinu stana ili kuće na teritoriji Federacije BiH, kojom se rješava stambeno pitanje podnosioca zahtjeva, a nekretnina koja je predmet kupovine ne može biti u vlasništvu člana uže porodice podnosioca zahtjeva - navodi Bašić i dodaje:

- Važno je naglasiti da se kreditnim sredstvima iz ove linije ne mogu refinansirati (zamijeniti/otplatiti) postojeća kreditna zaduženja podnosioca zahtjeva. Podnosioci zahtjeva moraju ispunjavati i ostale uvjete za kreditiranje koje utvrđuje Union banka Sarajevo, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima banke, a detaljni kriteriji i uvjeti za dobijanje ovih kredita bit će istaknuti na web stranici banke, kao i u poslovnicama - objašnjava Bašić.

Kaže da će nominalna kamatna stopa za stambene kredite za mlade iznositi 2,99 posto na godišnjem nivou.

- Istakao bih činjenicu da su kamatne stope u Union banci "fiksne zauvijek" to jeste do kraja otplate kredita. Maksimalan rok otplate je 20 godina, a ove godine pripremamo i jedno iznenađenje za sve naše buduće klijente, korisnike stambenih kredita za mlade, koje će se ogledati u mogućnosti dodatnog smanjenja kamatne stope, čime će Union banka kao jedina banka u državnom vlasništvu još jednom potvrditi svoju društvenu odgovornost - rekao je Bašić.

Dokumentacija potrebna za kredit

Osnovna dokumentacija potrebna za kreditnu analizu uključuje zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca, tri posljednje platne liste i prateće izvode po tekućem računu, ovjerenu kopiju lične karte i CIPS prijavnicu, dokumentaciju za dokazivanje namjene kredita (predugovor/kupoprodajni ugovor) i dokumentaciju koja se odnosi na nekretninu koja se zalaže pod hipoteku.

- Na dužinu procesa od momenta apliciranja do odobrenja plasmana utječe urednost i kompletnost dostavljene dokumentacije. Kako je stambeni kredit vrlo zahtjevan proizvod, proces obrade kredita traje nešto duže - govori Bašić.

U 2019. godini u okviru stambenih kredita za mlade Union banka je zaprimila ukupno 319 zahtjeva, a zaključno sa 31.12.2019. godine odobren je 291 zahtjev.