Dodaje da je time isplaćen cjelokupan iznos ugovorene cijene od 20,1 milion KM, čime je okončan proces prodaje nekadašnjeg Doma penzionera u Nedžarićima.

"Sada je na vlastima i investitoru" 

Kod akcijske prodaje potencijalni kupac je bio dužan uplatiti depozit, 10 posto od prodajne cijene.

- Federalni zavod izražava zadovoljstvo postignutom cijenom koja je značajno veća od početne cijene postavljene na aukciji. Ovo je jedan od primjera kako se upravo na zakonit i transparentan način može riješiti dugogodišnji problem, na zadovoljstvo onoga koji prodaje i kupca, a vjerujemo, uskoro i šire društvene zajednice. Sada je sve isključivo na vlastima i investitoru da se ovaj dio grada uredi na zadovoljstvo svih građana - kazao nam je Lizde.

Na aukcijskoj prodaji koju je organizirala Agencija za privatizaciju FBiH 30. augusta prošle godine stigle su tri ponude, a pobijedila je firma Mont-ing sa sjedištem u Visokom koja je za Dom penzionera ponudila 20,1 milion KM, a početna cijena je bila 10 miliona i 364 hiljade KM.

"Novac ide prvenstveno za isplatu penzija" 

- Invetitor Mont-ing je jučer uplatio preostalih 19,06 miliona KM. Novac od prodaje Doma penzionera ide u redovno poslovanje Zavoda PIO, a to je prevenstveno isplaza penzija - kazao nam je Lizde.

Plan investitora je da nakon završenih procedura započnu izradu projekta prema kojem bi se na prostoru devastiranog Doma penzionera Nedžarići nalazio stambeno-poslovni kompleks. Jedan dio bio bi predviđen za brigu o osobama treće životne dobi.