Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS-a unajmilo je za potrebe policije 100 vozila na period od četiri godine što će biti plaćeno 5,7 miliona maraka. Vozila su nabavljena posredstvom operativnog lizinga, a entitetski premijer Radovan Višković tvrdi da je ta varijanta povoljnija od finansijskog lizinga.

Kazao je da su vozila kasko osigurana i da je osigurano njihovo redovno održavanje u naredne četiri godine.

- Dio policijskih vozila koje imamo su starija od 15 godina i troškovi njihovog održavanja su bili veliki. Rata ovog lizinga je manja od onoga što dajemo na održavanje starih vozila - tvrdi Višković i navodi da je za održavanje vozila godišnje izdvajano milion KM.

Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač je potvrdio da će vozila biti raspoređena u sve policijske uprave, s ciljem bržeg i sigurnijeg obavljanja policijskih dužnosti. Kazao je da u MUP-u RS-u ima 30 posto vozila starijih od 15 godina i da se mnogo sredstava troši za njihovo održavanje i servisiranje.

Operativni leasing znači da MUP uzima vozila na upotrebu i za to plaća određenu naknadu. Vozila su za vrijeme trajanja lizinga u vlasništvu davaoca lizinga/autokuće, a MUP ih po isteku četiri godine vozila vraća ili može da obnovi ugovor za nova, modernija vozila.

Entitetski premijer Radovan Višković je izrazio očekivanje da će u taj bh. entitet do kraja godine biti dopremljen novi avion, odnosno kada budu uplaćena sva sredstva za tu nabavku.