- Prilikom redovnog inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba utvrđeno je da prehrambeni proizvodi nisu posjedovali deklaracije te da je rok upotrebe namirnica istekao.

Shodno tome uvoz pošiljke je zabranjen i naloženo je uništenje, u skladu sa Zakonom o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (Službene novine FBiH, broj: 21/97), Zakonom o hrani (Službeni list BiH, broj: 50/04) i Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Službeni list RBiH, broj: 2/92 i 13/94) - navodi u saopćenju za javnost FUZIP-a.